ajajje vähembistöh (hyökkäys vähemmistöön)

”islaminuskoisia tataareja on tänä päivänä Suomessa noin 800, joista suurin osa, 700, kuuluu vuonna 1925 perustettuun Suomen Islam-seurakuntaan (ent. Suomen muhamettilainen seurakunta) ja 100 vuonna 1943 perustettuun Tampereen islamilaiseen seurakuntaan. 1800-luvun jälkipuoliskolla ja 1900-luvun alussa alkoi muodostua yhtenäinen kielellis-uskonnollinen vähemmistö”
http://www.rauhanpuolustajat.org/tiedostot/vahemmistot.pdf

tämmöstä: http://yle.fi/uutiset/sanailu_jatkuu_perussuomalaisten_kansanedustaja_syyttaa_kaikkosta_ja_zyskowiczia_hiekkalaatikkoleikeista/9057138
http://blogit.image.fi/uuninpankkopoikasakutimonen/2016/07/20/rajojen-kokeilua/

Sininen Zeppeliini: Eristäytynyt heimo tuli esiin metsästä Itä-Suomessa

Eristäytynyt heimo tuli esiin metsästä Itä-Suomessa 
Tutkijat lahjoittivat karjalaisille rihkamaa ja PC:n. Tuupovaaralaisen avohakkuuaukion nurkasta ilmestyi eristäytynyt heimo viime maanantaina. Paikalle hälytetyt tutkijat pitävät löytöä hämmästyttävänä. " 
Oletamme, että kyse on myyttisistä karjalaisista. Viimeksi karjalaisia on tavattu loppukesästä 1944, mutta sen jälkeen heimo katosi kuin kainuulainen kortistoon", Mikkelin kaupungin päivystävä kansatieteilijä Martti Höllvartti intoilee. 
Karjalaisten olemassaolosta on kansatieteilijäpiireissä (Risto, Martti, Annikki ja Jouko) väitelty jo vuosikymmeniä, sillä heimon uskottiin hävinneen lopullisesti. Karelianistisen kulttuurin huippukausi osui 1800–1900-lukujen vaihteeseen, jolloin useat taidemaalarit, säveltäjät ja kirjailijat kävivät hakemassa vaikutteita ns. laulumailta. Monet heistä palasivat vaimojensa luo väsyneinä ja pahalta haisevina. ............ 
http://sininenzeppeliini.blogspot.fi/2013/11/eristaytynyt-heimo-tuli-esiin-metsasta.html

politiikan perusteita

En tunne juurikaan politiikasta mitään muuta kuin äänestyksen… Ja oikeastaan koko ”Oikeisto-Vasemmisto” asettelukin on hämärän peitossa…

ja otsikkokin olisi varmaan oikealta termiltään ”hallintomuoto”

...Kekkonen, Kekkonen...

http://yle.fi/uutiset/kekkosta_ei_ole_unohdettu_rajan_takana_karjalassa_ei_lasta_ukkoa_tai_mummoa_joka_ei_tietaisi/9049404
”Urho Kekkosen aatteelliset juuret olivat kansallismielisessä ylioppilaspolitiikassa, ja sille oli luontevaa jatkoa myös toimiminen Akateemisessa Karjala-Seurassa. Kansan eheyttäminen, ryssäviha, kielitaistelu ja Itä-Karjalan kysymys olivat hänelle tärkeitä. Kekkonen kirjoitti pakinoita AKS:n lehteen Suomen Heimoon, ja vuonna 1930 hänestä tuli AKS:n kolme vuotta aiemmin valtaaman Suomalaisuuden Liiton puheenjohtaja. Vuonna 1932 Kekkonen kuitenkin erosi AKS:stä yhdessä monien muiden keskustaan suuntautuneiden jäsenten kanssa, kun AKS:n enemmistö ei suostunut tuomitsemaan Mäntsälän kapinaa. Hän jatkoi pakinointia Suomalaisuuden Liiton lehdessä Suomalaisessa Suomessa (myöhemmin Kanava), jossa hän keskittyi ajamaan etenkin yliopiston suomalaistamista.” – WIKI/Urho Kekkonen
”Finnish president Kekkonen’s ideological roots lay in the student politics of newly independent Finland and in the radicalism of the right-wing. He joined the Academic Karelia Society.  Integrity of the people, russofobia, language conflict and the question of Eastern Karelia were important to him.”
”Samaan aikaan kielitieteilijät aloittivat karjalan kielen tutkimisen. Suomalaisuusliikkeelle oli katkera pettymys, että karjalaa pidettiin omana kielenään Modernia suomen kirjakieltä luotaessa otettiin mukaan sanastoa karjalasta. Suomessa 1920-luvulla perustettu Akateeminen Karjala-Seura ei hyväksynyt karjalan kieltä omaksi kielekseen, vaan piti sitä suomen kielen murteena. Karjalaista kulttuuria liike piti osana ikivanhaa suomalaista kulttuuria.” – WIKI/Suomen Karjalankieliset
“Same time language experts started to study karelian language. It was bitter disappointment for fennomania movement that karelian was actually own language. When modern finnish language was made, it took vocabulary from karelian language. In 1920s founded Academic Karelia Society didn’t accept karelian language as own language, but consider it as one of finnish dialect. Karelian culture was looked like as ancient finnish culture (”Kalevala romanticism”),,” 

Erasmus+ survey into digital use and usability of the Livvi Karelian language is now online!

Erasmus+ survey into digital use and usability of the Karelian language is now online!

Livvi dialect
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddljgaT4mpMYkHUmeuHjnC0A15didMgelSV4bcuObEDiun8w/viewform

Karelian's northern dialect
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjaeFR8gGvCNWg3vleSFIsPCXMRykKS9flM3zWC_vv8dbR8g/viewform?c=0&w=1

Karelian's southern dialect
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddljgaT4mpMYkHUmeuHjnC0A15didMgelSV4bcuObEDiun8w/viewform?c=0&w=1

kaikki ennallaan

vielä samoissa peleissä on vain 1. polven pokémonit…

Joensuu Calling - Joensuu calls, Nurmes joins


#WeAreEurope


Europe is a part of our everyday lives, in our cities, towns and municipalities.  
We are Europe – in our work, in our joy and in our sorrows. We have grown up freely traveling to our sister cities, exploring new places, seeking out best practices, collaborating and living in peace. We have grown up sharing success and facing common problems. We create Europe through our everyday lives, and we must make it still better. Together.  

Joensuu, in the remote European corner that is Finland, calls upon European cities, towns and municipalities – all – to join together on Thursday 28.7.2016: Please raise the European flag in your town hall or show it in any way possible and then share a picture on your city web pages and in social media. 
It is easy to join – sign up your city here and show the flag on Thursday 28.07.2016! 
This is Joensuu calling Europe - who is with us?
http://www.connectingeuropeans.eu/ 

Olli Soikkeli - nurmesian jazz guitarist


BIO 
Olli Soikkeli was born in Nurmes, Finland in 1991. Now based in New York City. He started playing guitar at age of 12. After a few years of playing Olli was introduced to the music of great Django Reinhardt and Gypsy Jazz has been Ollis main focus ever since. Soon Olli was playing in jazz clubs and festivals all around Finland. 
Despite his young age he’s already played with stars such as Bucky Pizzarelli, Stochelo Rosenberg, Tommy Emmanuel, Andreas Öberg, Cyrille Aimee, Anat Cohen, Antti Sarpila and Marian Petrescu. 
In 2011 Olli recorded his first album "Trois Générations" with Hot Club de Finlande and Vitali Imereli and in 2012 he recorded his second album "Kouvola Junction" with Paulus Schäfer and Arnoud van den Berg. 
2014 Rhythm Future Quartet's debut album was released. The Wall Street Journal wrote “Olli Soikkeli, a riveting finnish guitarist who combines astonishing dexterity and speed with pure soul in a way that places him among the worthiest current day successors to the legacy of the great Django.” 
"Traditional Jazz talent Finnish guitarist Olli Soikkeli" - Vanity Fair
 http://www.ollisoikkeli.com/pages/bio.html

Pokémon GO valloitti myös Nurmeksen

Nurmeksen suurpalos 125 vuottu


kolmaspäivy = keskiviikko
petroinke = porojen kanssa

http://www.ylakarjala.fi/uutiset/item/1048-huomenna-porokylan-suurpalosta-on-kulunut-125-vuotta

http://www.ylakarjala.fi/uutiset/historia-ja-perinteet/item/1047-tulelta-ei-ole-mikaan-paikka-pyhitetty

Suomen Kuvalehti nro 8, 1891


ihan sivusta Nurmeksen Kukkarosaari paloi Pielisellä

karelian tongue twisters

kägi kukkui kuusikos..
(cuckoo cuckooing in clump of spruces)

häi piähän kulakul kollautti..
(he/she hit the head with fist)


...
Parempia ehdotuksia, nämä oli aika huonoja..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kiinnostus karjalaisuudesta

twisted-Finland


radikaalinen "Karjalan palautuksessa" osa vaatii vanhaa Länsi-Karjalaa ja osa myös valloitettua Itä-Karjalaa - unohtaen sodanjälkeisen kehityksen...

Monet muuallakin kuin oikeistossa halusivat liittää Itä-Karjalan Suomeen. Perusteet olivat paitsi ideologisia ja poliittisia, myös sotilaallisia..... Valloitetulle alueelle perustettiin internointileirejä, joita omana aikanaan nimitettiin aluksi ”keskitysleireiksi” ja myöhemmin ”siirtoleireiksi”. Niihin suljettiin:
  1. ”epäkansallista” eli syntyperältään ei-suomensukuista väestöä, niiltä alueilta, joilla heidän oleskeluaan sotatoimia silmälläpitäen ei voitu sallia”;
  2. ”poliittisesti epäluotettavia sotilashallintoalueen kansalliseen [eli syntyperältään suomensukuiseen] ja epäkansalliseen väestöön kuuluvia henkilöitä”;
  3. ”poikkeustapauksissa muitakin sotilashallintoalueen väestöön kuuluvia henkilöitä, joiden vapaana oloa ei pidetty suotavana”.
-WIKI/Jatkosota WIKI/Suur-Suomi-Aate (12.7.2016)
Vielä 1950-luvulla karjalan kieli luokiteltiin usein suomen murteeksi. Kysymys siitä, onko karjala oma kielensä vai murre, on ollut pitkälti poliittinen. Siihen ovat vaikuttaneet myös Kalevala, jonka pohjana olleen kansanrunouden alkuperäinen kieli, vienankarjala, on hyvin lähellä suomen kieltä, sekä karelianismin perinne, jonka mukaan karjalaisuus nähtiin jonkinlaisena alkuperäisen suomalaisuuden aarreaittana. 1930-luvulla ja jatkosodan aikana heimoaktivistit näkivät karjalan "suomalaisuuden" yhtenä syynä liittää Itä-Karjala osaksi Suomea.
...Joulukuussa 2009 tehdyssä asetusmuutoksessa Suomi lisäsi karjalan kielen Euroopan alueellisten tai vähemmistökielten peruskirjan suojelemien kielten joukkoon. Tällä päätöksellä kieli sai käytännössä vähemmistökielen aseman, mikä oikeuttaa mahdollisen rahallisen tuen hakemisen EU:lta kielen elvyttämiseen. Ns. virallista vähemmistökielen asemaa karjalalla ei kuitenkaan ole, koska Suomen lainsäädäntö ei tunne "kansallisen vähemmistökielen" käsitettä. Tätä nykyä karjala on ainoa Suomen kotoperäinen vähemmistökieli, jota ei nimenomaisesti mainita perustuslaissa eikä muissakaan laeissa. Karjalan kielen tukemiseksi ei myöskään ole laadittu kielipoliittista toimintaohjelmaa, jollaiset Suomessa on paitsi kansalliskielillä suomella ja ruotsilla myös Suomen romanikielellä, saamelais- ja viittomakielillä.
-WIKI/Karjalan kieli (12.7.2016)
Suur-Suomi ideologilla viron kielikin olisi suomen murretta..
Samaan aikaan kielitieteilijät aloittivat karjalan kielen tutkimisen. Suomalaisuusliikkeelle oli katkera pettymys, että karjalaa pidettiin omana kielenään. Modernia suomen kirjakieltä luotaessa otettiin mukaan sanastoa karjalasta. Suomessa 1920-luvulla perustettu Akateeminen Karjala-Seura ei hyväksynyt karjalan kieltä omaksi kielekseen, vaan piti sitä suomen kielen murteena. Karjalaista kulttuuria liike piti osana ikivanhaa suomalaista kulttuuria. Propagandatyön avulla karjalaisia saatiin muuttamaan etu- ja sukunimiään suomalaisiksi. Suomalaistamistyöhön osallistui virkamiehiä, opettajia, pappeja, karjalaisjärjestöjä, taiteilijoita ja lehdistön edustajia. Propagandan ja suomalaistamistyön vaikutukset näkyivät 1980-luvulle asti.
WIKI/Suomen karjalankieliset (12.7.2016)
”Se paradoksi, mitä ovat professoritkin ikävä kyllä viime aikoihin asti harrastaneet, että jos karjalainen on Suomessa, niin hän on suomalainen. Hänellä on vain juuret Karjalassa. Mutta jos tämän esimerkiksi veli tai sisar on Venäjän Karjalassa, niin hän on Venäjän karjalainen. Ei hän ole suomalainen, ei hänellä ole juuret edes Suomessa, vaan hän on nimenomaan Venäjän kar-jalainen ja sillä siisti.”
-Kantri-lehti

Ken kuundelou suamekoi? libo karjalkoi?


ITSE ARTIKKELI:
"Eräs nuorehko vastaaja kertoi käyttävänsä karjalaa ystävänsä kanssa salakielenä
vaikkapa ravintolassa." - http://www.helsinki.fi/~jkuokkal/tutki/karjalayhd3.pdf

"Suomi tunnusti karjalan kielen ole-massaolon virallisesti lisäämällä sen vähemmistökieliä suojelevaan eurooppalaiseen peruskirjaan vuonna 2009. Se oli askel parempaan, mutta ei Sarhimaan mukaan riitä.Karjala pitäisi mainita perustuslaissa kotoperäisenä kielenä yhdessä suomen ja ruotsin ja alkuperäisten saamen kielien kanssa. Sillä tavalla kielen asema paranisi ja tukeminen helpottuisi." - Kantri-lehti

"Underground on sikäli kuvaava termi, että tavallinen yleisö joutuu harvoin kosketuksiin sen kanssa, ellei ihminen nimenomaan tietoisesti hakeudu sen piiriin ("maan alle"), koska valtamedia ei ole undergroundista juurikaan kiinnostunut." - WIKI

KUKA KUUNTELEE SAAMELAISIA?

http://hairikot.voima.fi/artikkeli/kuka-kuuntelee-saamelaisia/ 
KUKA KUUNTELEE SAAMELAISIA? 
2016-07-01 HÄIRIKÖIVÄT DOSENTIT 
Saamelaisten ihmisoikeudet eivät toteudu Suomessa. Ihmisoikeusliitto listaa tähän liittyvät keskeisimmät ongelmakohdat. 
Ihmisoikeuksien perusajatuksena on, että jokainen ihminen on samanarvoinen. Ihmiset eivät kuitenkaan ole samanlaisia, joten oikeuksien yhtäläinen toteutuminen vaatii toisinaan erilaisia toimenpiteitä. 
Vähemmistöoikeudet on luotu, jotta eri vähemmistöihin kuuluvat olisivat yhdenvertaisia enemmistön ehdoilla rakennetussa yhteiskunnassa. Niiden lähtökohta on, että vähemmistöidentiteettiä ei tule yrittää ”parantaa” enemmistöidentiteetiksi. Suomen perustuslain mukaan ”saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan”. 
.... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eipä tuo karjalaisienkaan kohdalla ole kaikki kunnossa...

imidžiitora – imagokiista


Kirjeet kertovat Karjalan evakkojen uudesta kuoppaisesta alusta
(jutussa ei mainittu, mutta Salmi kuului Suomen vanhaan karjalan kieliseen alueeseen – esimerkkejä Salmin parahat pajozet

Kielen muutos ei ole rappiota, ja niinku-sana on tarpeellinen – tutkijat romuttavat käsityksiä suomen kielestä

1900-luvun alkupuolella lukuisissa Euroopan valtioissa kukoisti vahva kansallishenki, joka heijastui myös kieleen. Suomi ei ollut poikkeus.

Helsingin karjalua

pseudomangan piirtäjille kilpailu Suomen Japanin–suurlähetystöstä

Ideakilpailu: haussa tarina Fintanista ja 100-vuotiaasta Suomesta

Vuonna 2017 itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta, ja vuonna 2019 Suomen ja Japanin diplomaattisuhteiden solmimisesta tulee kuluneeksi täydet 100 vuotta.  Näiden merkkivuosien kunniaksi Suomen Japanin–suurlähetystö on päättänyt visualisoida Suomen ja Japanin välisiä suhteita - yhteistä historiaa, nykypäivää tai/ja tulevaisuutta – lyhytanimaation tai manga-sarjakuvan keinoin.

Kilpailuohjeet

Twitter-maskotti Fintan

100周年記念、フィンたん物語アイデア募集!
2017年はフィンランド独立100年、2019年には日本―フィンランド修交100周年を迎えます。そこで、大使館ツイッターのマスコットとして愛されているフィンたんを主人公とした100周年記念ストーリーのアニメーション化もしくは漫画化を企画しています。

tynnyrin teko


Ylä-Karjalan toimitus avartaa katsettaan entisestään

Nelikopteri on jo ottanut ensimmäiset pyrähdyksensä Nurmeksen ilmatilassa. Kuva: Tyyne Karjalainen
Ylä-Karjalan toimitus alkaa tarjota ensimmäisenä Pohjois-Karjalan mediana videokuvaa ilmasta käsin. Lehden toimitukseen hankitulla Phantom 3 -nelikopterilla kuvataan lintuperspektiivistä muun muassa paikallisia tapahtumia. Nelikopterin pääpilotiksi on valittu toimittaja Marianne Hakala.

http://www.ylakarjala.fi/uutiset/item/1030-yla-karjalan-toimitus-avartaa-katsettaan-entisestaan

Kalevalan arvostus


sarjiččasanomat – PKO

http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/109762-pko-tekee-miljoonien-investoinnit-bomballe
Kolin ja Bomban olemukset eroavat myös toisistaan. Koli on kansallismaisemaa ja Bomba on raja-karjalaisperinnetalon replikaatio.

http://metsastajan-sydan.blogspot.fi/2015/12/leike-yla-karjala-matti-saa-olla-oma.html

”Lähdin modernisoimaan ja muokkaamaan Bomban kulttuuria liian voimakkaasti. En nähnyt, millainen alueen historia karjalaisine siirtolaisineen on…”
”Kaarlejärven mielestä Nurmes on tietyllä tapaa kulttuurien sulatusuuni, jossa Karjalasta tulleet siirtolaiset sopeutuivat elämään – Toivottavasti Bomban tuleva omistaja ymmärtää karjalaisen kulttuurin läsnäolon.”

”Matti Kaarlejärvi rekisteröi parisuhteensa kansanedustaja Markku Rossin (kesk.) kanssa joulukuun puolivälissä.”

1-7-2016


Suomen osavaltiot