scifi-karjala

MyPaint opensource-grafiikkaohjelman testitöherrys

karjalaa

"suomekko" - esim. Karjalan suomalainen, ruots. finne
"suomelaine" / "suomehine" - suomalainen, ruots. finländare
"venakko" - esim. Suomen venäläinen, ven. русские, russkiye
"ven'alaine" - venäläinen, ven. россияне rossiyane
"savakko" - savolainen, Savosta lähtenyt ryhmä Inkerissä
"ruoččikko" / "ruočči" - Suomenruotsalainen, myös Svenskfinland:n suomalaisista
        puhutaan ja haukutaan muita suomalaisia - niinkuin karjalaisia haukutaan ryssiksi
        (← ruots. ryss - venäläinen) ja suomenruotsalaisia hurreiksi. (← länsisuom.
        onomatopoeettinen: hur, huru -”kuinka”, ”miten” ja hör du, murteellisesti
        hörru - ”kuules”, ”kuuletko”.)
"ruoččalaine" - ruotsalainen
"inkerikko" / "ižora" - Inkerin inkeriläinen
"inkeriläine" - Inkerin suomalainen
"korlakko" / "korelakko" (← Korela, vanha venäläisnimitys Karjalasta, siirtyi englannin
        kieleen "Karelia:na"  - Ruotsi tunsi Karjalan ihan Karjalana, kunnes nimitykset sekoittu
        keskenään) - itä-karjalainen

- "korĺakkoin kieĺi, ĺinnaz meidä sanotah korĺakaks veńalazet." - Suoj.
- "korĺakku ~ koŕeĺakku ~ koŕelk̀u. myö oĺimm‿itšeks korĺakad, yksis havvoiz voinan aigah." - Säämäj

VERESSANOI:
"karjalkko" - esim. Suomen karjalainen
"amerikko" - intiaani, Amerikan alkuperäiskansa, engl. native american
"amerikkalaine," "janki," "jenki" - amerikkalainen, engl. american
"japonču," "japounielaine," "jepouniilaine (1900-luvvun allus)" (← eng. Japan) -
        japanilainen, jap. 日本人 nihonjin
 "nipponikko," "nipponiilaine" (← jap. 日本 Nippon) - japanilainen, jap. 日本人 nihonjin

Karjalaine nuoriža: riiduo šipanniekois

Karjalaine nuoriža: riiduo šipanniekois:
...Riiduo karjalazten ta suomekkoin ("Karjalan suomalainen") keskel šipanniekois... ta tämmä kerdou "karjalazten kodirandualoveh" on jo hengisesti ...

YLE: Yllättävä löytö kansankulttuurista: naiset hallitsivat Pohjois-Karjalaa?

Olivatko naiset muinoin vahvassa roolissa Pohjois-Karjalassa, erityisesti Pielisen ympäristössä? Hallitsiko Kalevalan Louhi, Pohjolan emäntä, koko seutua? Ainakin nimistötutkimus viittaa tähän. Maakunta on joka tapauksessa ollut lähellä seutua, josta keskiaikaiset kirjoittajat käyttivät nimitystä Terra Feminarum, Naisten maa.

Akseli Gallen-Kallelan Kalevala-kuvitusta. "Sammon puolustus". Temperamaalaus (maalaus): Akseli Gallen-Kallela, 1896 Kuva: Arja Lento, Yle / Ateneum
Uusi kirja Suomalainen kansanusko – samaaneista saunatonttuihin (Gaudeamus, 2014) maalaa mielenkiintoisen naiskuvan muinaisesta Pohjois-Karjalasta. Kirjoittaja Risto Pulkkinen on Helsingin yliopiston uskontotieteen dosentti ja Lapin yliopiston pohjoisen etnografian dosentti.

Peruskarttanimistöstä sekä monista myyttisistä aihelmista voisi päätellä, että kalevalaisten runojen Pohjola on sijainnut Pohjois-Karjalassa. Pulkkinen on tehnyt aiheesta tutkielman kollegansa, tietojenkäsittelytieteen dosentti Marko Salmenkiven kanssa.

– Teimme nimistötutkimusta ja huomasimme, miten kalevalaistyyppiset nimet esiintyvät peruskarttamateriaalissa. Oli hyvin pysäyttävää, miten paljon nimenomaan Pielisen ympäristössä on Louhi-nimiä. Louhihan oli Pohjolan emäntä, naishallitsija. Naishallitsija on erikoinen ajatus suomalaisessa historiassa, toteaa Pulkkinen.

– Esimerkiksi itäsaamelaisista on esitetty, että heillä olisi ollut vahva naisjohtoisuus aikoinaan. Puhutaan matriarkaalisesta järjestelmästä ja nämä Pielisen seuduthan ovat aikoinaan olleet aika puhtaasti saamelaisten asuttamia.

Pohjois-Karjala olisi siis voinut olla Louhen valtakuntaa eli naisten johtamaa valtakuntaa. Terra Feminarumista eli Naisten maasta on kirjoitettu keskiajalla. Lisäksi Louhen valtakunta oli "Miesten syöpäsija, urosten upottaja". Samalle suunnalle kiertyy myös muita myyttis-historiallisia tietoja tarkemmin tuntemattomasta ihmissyöjäkansasta.

– Kirjoitusten pohjalta naisten maan sijaintia on melko vaikea määrittää, mutta jonnekin Kainuun suunnalle se menisi. Sehän ei kylläkään ole kaukana Pieliseltä, jossa esiintyy Louhi-sanaa runsaasti. Minä ja Marko Salmenkivi olemmekin puolileikillämme esittäneet, että jospa Pohjola on sijainnut Pielisen seudulla, ynnää Pulkkinen.

Naapurikateudesta kummunnut onnea?

Pohjois-Karjalaan näyttää kytkeytyneen vahvasti sanan mahdin ja loitsujen kulttuuri, sanoo dosentti Risto Pulkkinen. Uskomuksen mukaan onnea – varsinkin taloudellista, kuten karja- tai viljaonnea – on maailmassa vain tietty vakiomäärä, ja jos haluaa saada onnea itselleen enemmän, se pitää riistää pois toiselta.

– Nurmeksesta on kansanrunousarkistosta muistiinpano, jossa yksiselitteisesti todetaan, että "meidän pelto kasvoi paremmin sen jälkeen, kun onnistuimme tekemään naapurille taian, joka pilasi naapurin pellon". Näin oli kaikkialla, mutta harvinaista, että asia on esitetty näin tiedostetusti, toteaa Pulkkinen.

- Janne Ahjopalo, Yle Pohjois-Karjala

http://yle.fi/uutiset/yllattava_loyto_kansankulttuurista_naiset_hallitsivat_pohjois-karjalaa/7652321

Nurmeksen Bomban karjalaispaita


lainauksia taiteen pikkujättiläisestä: karelianismi ja kansallisromantiikka

Karelianismi, termi jota tiettävästi Yrjö Hirn käytti ensimmäisenä 1939 kuvaamaan Kalevalan ilmestymisestä alkanutta kiinnostusta Karjalaan, sen kansaan ja kulttuuriin. Karelianismia innoitti usko Kalevalaan suomalaisten pyhänä kirjana, Karjalassa syntyneenä aitona muinaisrunona ja kertomuksena Suomen kansan muinaisuudesta. Karelianismi ulottui laajasti tieteen ja taiteen alueille. Mielikuvat kalevalaisesta sankariajasta synnyttivät haaveen suomalaisesta renessanssista, johon uskoivat niin Akseli Gallén, Jean Sibelius kuin Eino Leinokin. Karelianismin huippukautta oli venäläistämispolitiikan leimaaman 1890-luku, jolloin taiteilijat ja arkkitehdit hakivat vastinetta kalevalaisille mielikuvilleen Karjalasta. Kuvataiteessa karelianismin ydinainesta oli Gallénin Kalevala-aiheinen tuotanto, arkkitehtuurissa hirsihuvila-arkkitehtuuri. Karelianismilla oli tärkeä osa kansallisromantiikaksi (ks.) kutsutussa, suomalaista tyyliä etsineessä virtauksessa. Innostus Karjalaan kesti pitkälle yli vuosisadan vaihteen nationalismiin ja itsenäisyyden aikaisiin Suur-Suomi haaveisiin yhtyneinä. RK

Kansallisromantiikka, Suomessa termillä on viitattu 1890-luvulta 1910-luvulle ajoittuvaan kauteen jolloin arkkitehtuurissa, taideteollisuudessa ja kuvataiteessa esiintyi tietoisia pyrkimyksiä luoda kansallista taidetta. 1800-luvun lopun poliittinen tilanne Suomessa antoi syitä kansallisen ominaislaadun korostamiseen. Laajemman taustan tälle ilmiölle loi Euroopassa 1800-luvun loppupuolella yleisesti tunnettu kiinnostus kansallisten tyylien luomiseen. Tyylin katsottiin voivan välittää kansallisia symbolisia arvoja, esim. sisältämällä viittauksia maan historiaan tai luontoon.
Kansallisen arkkitehtuurin aineksiksi koettiin hyvin erilaisia asioita, joiden alkuperä oli usein lainaa muista maista. 1890-luvulla karelianismi, johon liittyi käsitys Kalevalasta aitona kuvauksena suomalaisten muinaiselämästä ja Karjalasta Kalevalan kotipaikkana, innoitti arkkitehtejä samoin kuin kuvataiteilijoitakin etsimään aiheita Karjalasta. Karjalan puisesta rakennusperinteestä ja tekstiiliornamentiikasta etsittiin esikuvia suomalaiselle puutyylille. Karjalaisia tyylipiirteitä sovellettiin vapaasti ja naapurimaiden puurakennustyylien piirteisiin sekoittuneena etenkin 1890-luvun hirsihuvila-arkkitehtuurissa. Myös muuta kansanomaista rakennusperinnettä sekä kotimaista kartano-arkkitehtuuria 1700-luvulta tutkittiin. Suomen keskiajan linnojen ja kirkkojen muotoaiheita ja karua tyyliä käytettiin hyväksi. Ulkomaisten esikuvien mukaan omasta luonnosta etsittiin ornamentiikkaan eläin- ja kasviaiheita. Tunnetuimpia esimerkkejä tästä on arkkitehtitoimisto Gesellius-Lindgren-Saarisen suunnittelema Pohjolan talo Helsingissä. Sen vuolukiviornamentit esittävät mm. käpyjä, kuusenoksia, karhuja ja oravia sekä kansanrunojen ja -satujen hahmoja. Paikallisten rakennusmateriaalien etenkin luonnonkiven käyttö liittyi myös aikakauteen kansainvälisestikin.
Taidekäsityössä tietoisen 'suomalaisen tyylin' luomisen aloitti vuonna 1879 perustettu Suomen Käsityön Ystävät yksinomaisena esikuvanaan Karjalan tekstiilien geometriset koristekuviot. Vuosisadan vaihteessa suomalaiseksi tyyliksi ymmärrettiin omien nuorten taiteilijoiden kuten Eliel Saarisen arkkitehtuuri ja sisustussuunnitelmat ja Axel Gallénin huonekalut ja tekstiili, joissa kansainvälisestä art nouveausta saatuihin vaikutteisiin yhdistyi suomalaisten kasvi- ja eläinornamenttien käyttö. RK

mieltäpainava kysymys

Nyt kyl iskettiin mieltäpainava kysymys... Minulta "joka edustan kotoperäistä vähemmistöä" kysyttiin mikä on karjalaisten rooli nyky-yhteiskunnassa.. - Kävi kyllä omalta osaltani mielessä että kysyttäisiin "Mitä te karjalaiset teette Suomessa?"


- No ensisisjaisesti pidämme omasta kielestä, kulttuurista ja historiasta kiinni.
- Suomessa karjalaiset ovat ihan samaa työvoimaa kuin muutkin tosin meitä pidetään menneisyyden asiana – pyrimme olemaan karjalaisina tulevaisuudessakin..
- Pohjoismaissa olemme yleisesti olleet tuntematon sivuseikka suomalaisten joukossa...
- Pohjois-Karjalassa pyrimme yhdessä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa kohentamaan maakuntaa kielellä ja karjalaiseksotiikalla eli taiteellisesti karelianismia (aatteeltaan karelianismi ei ollut karjalaisystävällinen)

20-11-2014


Minul on ollut viimeaikoina unirytmi aivan häveiksissä ja välillä olen nukahtanu työtuolille..

VÄITE: nuorisolle kansainvälinen kaupunki on parempi kuin kansallinen kaupunki

–  Jos koulutusta on vain isoissa kaupungeissa, nuoret häviävät paikkakunnalta eivätkä tule takaisin, Timo Väänänen sanoo.
http://www.ylakarjala.fi/uutiset/Kotimaa/5036568

Eipä se riipu vain koulutuspaikoista. Nyttenkin Nurmeksen kaupunki on tehnyt säästösyistä päätöksen lopettaa sopimuksen nuorisokahvila Café Cuben kanssa. kahvila pyörii sopimuksen loppuun asti.

http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/56650-nuorisokahvilalle-tiedossa-hyvastit-nurmeksessa
Nuorisotoimista kun on helpointa ottaa säästöön.

Nuorisoa kiinostaa myöskin enempi kansainvälinen kaupunki kuin kansallinen kaupunki. Vaikka arastamme puhua englantia, ku se on joissain seurapiireissä henkisesti "isänmaan alentamista."

Nuorisosta osa pitää ajatuksesta että olisi ulkomaalaisia ravintoloita jossa käydä syömässä.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja sitten miksi maahanmuuttajia ei voida ottaa mukaan kuntasuunnitteluun?? Ja väite "maahanmuuttajat eivät tee työtä" on p***********, kuten Lieksan tapaus on osoittanut että "SUOMALAISET EIVÄT ANNA HEIDÄN TEHDÄ TYÖTÄ" ja taustalla voi olla joillakin "ne tekee meidän työt" asenne

http://yle.fi/uutiset/maahanmuuttajia_koulutaksikuskeiksi_palkannut_yrittaja_vaikeuksissa_lieksassa_vanhemmat_syyttavat_yrittajaa_rasismikortin_kayttamisesta/7620669

http://yle.fi/uutiset/somalialaissyntyinen_abdi_ehti_ajaa_taksia_kaksi_kuukautta_lieksassa__uhattiin_tappaa_ja_pahoinpideltiin_vuoron_paatteeksi/7619550

http://yle.fi/uutiset/asennetutkimus_suomalaiset_ovat_ahkeria_mutta_yhteistyokyvyttomia/7368796

Ja Suomalaisilla on vääriä kuvia ulkomaalaisista jotka tulevat ennen 80-lukua.
Suomessa Kiina nähdään 80-luvun stereotyyppien kautta

"Maahanmuuttajan pitää oppia suomalaisille tavoille" kertoo vaan suomalaisuuden haluttomuudesta muutokseen.

karelianism

Karelianism was finnish art movement in Golden Age of Finnish art (late 19th-century) where finnish artists journed to Karelia to get inspiration from "purer-finns". Even thought karelians were own language and cultural group, which later became finnizated by Greater Finland -idealists like Academic Karelia Society. AKS claimed that karelian language was finnish dialect and culture was continuation from finns' ancient culture,,
1800s finnish artists started to make Kalevala-culture (named after national epic) as counterpart for european Hómēros-culture. Kalevala's cultural landscape was found in Karelia. (Elias Lönnrot titled first Kalevala as "Kalewala or karelian runes from Finland's ancient people,")

Axel Gallén's "Kalela"- atelier-in-wilderness
 "Gallén's and Wikström's ateliers-in-wilderness "Kalela" and "Visavuori" are 'stylized karelian-styled' buildings, which is based on karelian architectures that they became acquainted with  their journeys" - finnish wikipedia
Axel Gallén's "Kalela" - atelier-in-wilderness
 "Gallén's and Wikström's ateliers-in-wilderness "Kalela" and "Visavuori" are 'stylized karelian-styled' buildings, which is based on karelian architectures that they became acquainted with  their journeys" - finnish wikipedia
Axel Gallén's "Kalela" - atelier-in-wilderness
 "Gallén's and Wikström's ateliers-in-wilderness "Kalela" and "Visavuori" are 'stylized karelian-styled' buildings, which is based on karelian architectures that they became acquainted with  their journeys" - finnish wikipedia
Yrjö Blomstedt's design
Yrjö Blomstedt's design
Yrjö Blomstedt's design

Miksi "tiede-pohjaiset zombit" eivät toimi Pohjolassa

Why Resident Evil-like "scientific zombies" don't work in Nordic-like environment.

water start to freeze in 0°C, and so do zombie's flesh and fluids. And zombies don't go to warm-up their bodies. they just follow their prey until they are frozen where they're standing. And when spring come, flesh start to fall off 'cause frostbite.

UK's actor Marcus Massey has a thing to say about the Finnish -35°C weather


frozen corpse during WinterWar

vanhoi harjotteit

OnePiecen ilmeitä

Hoijetah taza-arvuo

http://metahdomme.fi/ 
Hoijetah taza-arvuo

Karjalaine nuoriža: Pohjas-Karjalan valgokuijun vedämine

Karjalaine nuoriža: Pohjas-Karjalan valgokuijun vedämine:  Mie olen sidä mieldy što valgokuidu pidäs vedie, sil se pidäy verkodatan kuijus ta se ei piästy ilmah radivotuajuuksii mi on muailmas rajall...

Politiikkaan liittyminen???

Pitäisiköhän lähteä politiikkaan ja perustaa puolue (taikka nuorisojärjestö):
"Suomen karjalaine rahvahanpuoluveh - Suomen karjalainen kansanpuolue"

"Karjalaisia ovat kaikki ne jotka tuntevat itsensä karjalaisiksi"
- prof. Heikki Kirkinen

Toiminta-alue: Savo-Karjala (+ Etelä-Karjala???)

- Karjalan kielen ja kulttuurin ylläpito
  - kaksikielisyys
- Pohjois- t. Savo-Karjalan näkökulman edustaminen
- karjalaisten kotiseutualueen näkökulman edustaminen???

LUKIJAT KOMMENTOIKAA JOS OLISI KIINNOSTUSTA

Karjalazus mi on miun omuo mielikuvitustu

Tovellisuves karjalazus ei näytäh tämmösel
okama- / bisexual characters

Okama = Queer / Cross-dresser

Emporio Ivankov - Queen of Kamabakka kingdom


citizen of Kamabakka kingdomMr 2 Bon ClayHapxier - "THE MOST FEARED ANIME CHARACTER"


Honjō Kamatari


Saigou Tokumori


Rider - Iskandar, Alexander the Great (bisexual)

haikattelua homofobia

mi isombi homovaravo,
sidä tärgiembi sugupuoliruolizus.

bigger homophobia,
more precede gender role is

Nurmeksen kezäbazaril

Nurmes' market place in summer

Suomen osavaltiot