Keittämön päivitys

Keittiö varusteisiin tuli Clas Ohlsonil lisät:
  • Riisinkeitin
  • Bambune höyristin
  • Pizzakivi
mitenköhä sitä mustekalaa valmistetaan?

karjal.fi: Moskovas planiiruittih alguperäzien kielien vuottu

https://www.karjal.fi/verkolehti/2018/07/moskovas-planiiruittih-alguperazien-kielien-vuottu/

Moskovas planiiruittih alguperäzien kielien vuottu
YK on sanonuh julgi tulien vuvven alguperäzien kielien vuvvekse. Tämän dielon merkilöis kerävyi Moskovah ruadojoukko planiiruimah tapahtumii. Karjalan tazavallan pluanois vuodeh näh saneli Artur Parfentšikov

Ruadojoukon enzimäzes istundos Moskovas oli paginua alguperäzien kielien vuvven tapahtumis. Karjalan piämiehel Artur Parfentšikoval oli ezitettävänny pluanu sit, midä Karjalas tahtotah ruadua vuvven aigah. Hänen mieles on tärgei säilyttiä alguperäzet paikannimet da jatkosgi luadie dorogoile ozuttimii kudamien tekstat ollah Karjalan rahvahallizikse kielikse i sanuo einehproduktoin nimet samah tabah . Tazavallas pidäy Parfentšikovan mugah ližäkse kiinnittiä huomavo Karjalan karjalazien, vepsäläzien da suomelazien kieli- da meediikeskuksen kehittämizeh i andua tugie tazavallan teatrutaijole. Ven’al on vaiku erähii alovehii, kudamien teatrois ozuttelijat käytetäh rahvahallizii kielii, da Karjal on yksi nämmis alovehis.
Lähteh: Karjalan Sanomat

salmiakki vs the world (- Finland and nordic countries)---- for counter weight ----


habanero sipssei


karjal.fi: Vähembistökielet da digitualizus

http://www.karjal.fi/verkolehti/2018/07/vahembistokielet-da-digitualizus/

Vähembistökielet da digitualizus
Muailmu muuttuu ainos vai enämbän digitualizekse, ga alovehellizikse da vähembistökielikse pagizijoil ei yhtelläh ole ylen suurii mahtoloi käyttiä omissah kielii digitualizeh. Hyö jiähäh marginualah, hos digitualizuon tazuo on kohendettu vähembistö da alovehellizet kielet huomavoijen.

ERASMUS-DLDP -projektan piätöskerähmös 20.7.2018 Baskimual DLDP(Digital Language Diversity Project) ezittelöy uuzii ruadoinstrumentoi da materjualoi, kudamat on kehitetty alovehellizien da vähembistökielien käytön lujendamizekse digitualizes muailmas.

Kerähmös kačellah sidä, mibo on digitualine elosvoimazus da mindäh se on tärgei dielo, kuibo kielen eloivoimazuttu voibi arvivoija da sidä, kuibo voi kohendua i kannattua alovehellizien da vähembistökielien digitualistu eloivoimazuttu. Ližäkse on kerähmöh yhtyjil kielih liittyjii käytändön harjoituksii.
Karjalan Kielen Seuran edustajat kerähmös ollah Heini Karjalainen da Tuomo Salonen.
Lähteh: DLDP

Uiskoniekat Nougoran merivoroi - Ushkuiniks Novgorodian pirates

https://en.wikipedia.org/wiki/Ushkuiniks
The Ushkuiniks (Russian: ушкуйники) were medieval Novgorodian pirates who led the Viking-like life of fighting, killing, and robbery. Their name derives from “ushkui”, a type of flat-bottom medieval Finnic ship uisk (literally a ‘snake’), which could be easily transported over portages between watersheds.

Although the Novgorodians took part in the Tsargrad expeditions of the 10th century and mounted pillaging raids to Finland in the 12th century (compare Swedish–Novgorodian Wars), the Ushkuiniks first appear in the historical record as an organized force in the 1320s. Arranged in squadrons which could number several thousand, the Ushkuiniks enjoyed the patronage of influential boyar families of Novgorod, who used them to demonstrate Novgorod's military clout to its neighbours and to advance its trade interests in the Volga region.


Karelian Skies 2018

Antara Annemarie Borg (UK)
Petri Frestadius (FI)
Tony Gerber (USA)
Kimmo Kivelä (FI)
John Krikawa (USA)
Mike Metlay (USA)
Polly Moller (USA)
Otso Pakarinen (FI)
Giles Reaves (USA)
Nick Rothwell (UK)
Tim Walters (USA)

Vesa Lehtimäki: Hietalahen pristańi/valkamo


"This #Helsinki photograph was taken at Hietalahti harbor. Finland is the only country in the world that has all its ports freeze over every single year. Keeping that peculiar climate related anecdote in mind as the temperature may hit +30°c today (that’s 86°F for some of you)."
https://twitter.com/TheAvanaut/status/1018433433935237120

Keittämön päivitys

Keittiö varusteisiin tuli Clas Ohlsonil lisät: Riisinkeitin Bambune höyristin Pizzakivi mitenköhä sitä mustekalaa valmistetaan? ...