Karjalan Kielen Seura on keskeyttänyt toimintansa - ministeriön elvytysrahaa ei ole vielä saatu

karjalainen: https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/254738


YLE: https://yle.fi/uutiset/3-11435604
Arhijepiskoppu Leon perustettu Karjalan kielen seuru keskevyttäy omassah ruandan denguvajavuon täh – taga-alal iellizen valdivonrahoituksen ebäselgiet dielot

Opastus- da kul’tuuruministerstvan sellitys seuran dengoinkäytös vuozinnu 2017–2019 on viegi kesken.

Yle Uudizet karjalakse6.7.2020 klo 16.24päivitetty 6.7.2020 klo 16.24

Karjalan kielen seuru on keskevyttämäs kaiken ruandan denguvajavuon täh.

Tiijoittehes seuru sanou omassah ozanottajile, gu se ei ole suannuh opastus- da kul’tuuruministerstvaspäi elvytysdengua.

Vijannu on se, gu ministerstvu ezmäi tahtou sellittiä, mih talovehellizis vaigevuksis olii Karjalan kielen seuru on käyttänyh vuozinnu 2017–19 sille annetun valdivonrahoituksen.

Opastus- da kul’tuuruministerstvas Ylele sanottih, gu seuran talovuonpiendiä koskii tarkastandu on vie kesken.

Ilmai rahoitustu jiännyh Karjalan kielen seuru on kieldävynnyh Jovensuun toimistos da seuran kniiguvarasto on siirretty Jovensuuspäi Pielaviele.

Nygöi seuran halličus duumaiččou, voisgo seuru kuitahto jatkua omassah 25 vuottu jatkunuttu ruandua.

– Nygözes talovehellizes tilandehes da ilmupiiris ozutahes sil, gu Karjalan kielen seuru vikse loppou oman ruandan, tovendetah tiijoittehes.

Ylele ei puuttunuh suaja kommentua Karjalan kielen seuran nygözes tilandehes libo sen mahtollizes tulies aijas seuran perustajal, paginanvedäjäl arhijepiskoppu Leolpäi.

Karjalan kielen seuran finansiiruičendah liittyjät dielot oldih nägövis oraskuul, konzu verkolehti Long Play(siirryt toizeh palveluh)(siirryt toiseen palveluun) saneli, gu seuru oli suannuh dengua allunperin Päivännouzu-Suomen yliopistole annetus rahoitukses.

Silloi seuru julgai tiijoittehen, kudaman mugah sil ei olluh nimidä peitettäviä ei ole mitään salattavaa suaduh rahoitukseh näh.

Sežo Päivännouzu-Suomen yliopiston rehtoran mugah kai oli luajittu oigieh muvvollizesti muodollisesti.

Karjalan kielen seuran ruandan keskevyttämizes enzimäzenny on sanelluh Sanomalehti Karjalainen

Arkkipiispa Leon perustama Karjalan kielen seura keskeyttää toimintansa rahapulan takia – taustalla edellisen valtionrahoituksen epäselvyydet

suomekot Amerikas

Amerikkalazsuomekot 
  • John Morton on yksi tunnetumbii amerikansuomekoi ken allekirjutti Yhtysvalloin ičenäzysjulgisanomuksen vuonnu 1776
  • Suomekoin suurin keskus: Hancock, Michigan
    • 4,4 % ristikansas pagisou suomekse ta kolmanneksel on suomelasheimonkantua...
  • Yhtysvalloin- ta Kanadansuomekoil oli "Karjala-kuume" - 15 000 - 17 000 hengie reissas Nevvosto-Karjalah juuri ennei Stalinin vainoi 1930-luvvul..-----


suomekko-amerikko