vihreää energiaa rakentamassaTeatteri Hermanni - Käspaikka


"Laulunäytelmä kuvaa rajakarjalaisen perheen vaiheita talvisodan syttymisestä jatkosodan päättymiseen saakka. Savolaisen ja karjalaisen kulttuurin kohtaaminen ei aina suju ilman ongelmia ja väärinymmärryksiä, mutta kaiken keskellä jaksetaan pitää yllä iloista mieltä. Kotirintama tekee parhaansa ja avuksi he saavat myös venäläisiä sotavankeja. Sodan päätyttyä on syntynyt ystävyys- ja rakkaussuhteita. Toiset eivät pääse takaisin kotiin ja toiset eivät haluaisi palata, mutta ovat pakotettuja siihen."

http://www.teatterihermanni.fi/


27062017 Mutanttihauki + töherryksii

jatkoa http://metsastajan-sydan.blogspot.fi/2017/06/26062017.html
(Silloisen Nurmeksen – Nykyisen Rautavaaran) Luostanlinna oli Suomen ensimmäinen niin sanottu suovankila
http://www.kasvatus-ja-aika.fi/dokumentit/pukero_0903082235.pdf

Karjal.fi: KKS sai maksopiätöksen parluamentan seurale annetus miärydengas elvytysohjelman algamizeh niškoi

Seurale tuli tossarren ehtäl 20. kezäkuudu jälgimäi kirjaine opastus- da kul’tuuruministerstvas, kudamas ilmoitettih virguniekkoin 31. oraskuudu luajitus maksopiätökses. Sen mugah kogo 100 000 euron miärydengu maksetah KKS:le. Tozi azies parluamentu oli omassah piätökses varainnuh tuan miärydengan jo allus seuran käyttöh da se olis voidu käskie maksua jo vuvven allus. Ministerstvan virguniekat tahtottih yhtelläh panna miärydengu välläh eččoh. Yli viijen kuun hätkestymizes roih seurale kaikenluadustu vahinguo. Paiči planiiruičustu alguhpanoruadoloi ei ihan voidu algua enne kui miärydengu käskiettih maksua. Samah aigah seuran enimyölleh suadut pienembätgi abumaksot hätkestyttih tänä vuvvennu äijällizeh da sendäh alguvuozi oli seurale ylen jygei. 
Nygöi seura panou ohjelman terväzeh alguh. Painokeski on kreatiivizes toimindas da tarkoitus on panna alguh moniluguzii hankehii, kudamil toven annetah vauhtii karjalan kielen da kul’tuuran elvytysruadoh.
Pertti Lampi
https://www.karjal.fi/verkolehti/2017/06/kks-sai-maksopiatoksen-parluamentan-seurale-annetus-miarydengas-elvytysohjelman-algamizeh-niskoi/

töherrys: Jovensuu-Nurmes välis, Pyssyvuaru (kezä/talvi)Nurmeksen ezmäin'e avtomasin vuvvel 1910-1912

Pitihän minunkin sitten tehdä tästä valokuvasta


Kansantarinoissa Nurmeksen ensimmäinen auto pillastutti pysähtyneen hevoskärrin ja hevoskärrin kuljettaja kuoli jäätyään oman kärrin alle..


palettiblogi: viikko 25 Wanhojen valokuvien maalauspajassa 10.-11.6.

Kantapuu

töherrys 16062017

etym. krl. Ahmo - 1. Ahmatti / Syömäri 2. Ahma

...Pitäisi piirtää muitakin hahmoi.
omamua.ru: Karjalazet: meil pidäy olla oma sija

http://omamua.ru/issues/2017/noumeru_22/karjalazet_meil_pidy_olla_oma_sija/

Vastavuksen allus Artur Parfenčikov hyvitteli kaikkii Tazavallan päivän kel, mustoitti, ku vuvvennu 1920 juuri karjalazet oldih alguh panemas Karjalan Ruadokommunua:

– Myö tahtozimmo, puaksumbah kuulus karjalan kieli. Ku sidä ei vaigu tutkittas tiedoaihiennu, ga paistas kois dai pihal.

Yhtel tiedy Karjalan tazavallan mies mustoitti, ku brihačunnu iče pajatti suomekse Pellervo-joukos.

– Olemma kiitolliset, että Työ kuččuja meitä pakinalla, algai oman paginan Tatjana Klejerova, Karjalazien kerähmön vallittuloin nevvoston piälikkö.

Vastavukses Artur Olegovič musteli, ku eli Anukses, konzu sie piettih Karjalazien I kerähmö:

– Kävelimmö pihal lapsen kel, tytär oli silloi vie pieni. Näimmö, ku linnas pietäh mostu suurdu piduo, ičegi kuulimmo, mittustu tärgiedy da toiči julgiedu paginua piettih kerähmös. Kaikin vuotettih silloi, midäbo rodieu ielleh.

Tuaste paginal oli ilmanigäine kyzymys – karjalan kielen valdivolline stuatussu. Tatjana Klejerova paheksi, ku tässäh emmo eistynyh täs dielos edehpäi. Se on karjalazien suuri paha mieli, se keskustau meijän kielen kehittämisty da ozuttau, ku meis tuači piätetäh toizet.

– Myö kolmekymmen vuottu tagaperin luajimmo kirjukielen da sit äijän ruavoimmo. Meijän vastustajat sanotah, ku karjalan kieli ei päi valdivollizekse, ku se ei ole korgiekse kehitynnyh. Ga kuibo hyö voijah sen piättiä, ku ei malteta sidä. Kielen kehitysty tovendetah äijät kohtata: meil on korgei opastus, karjalan kieldy opastetah školis (hos ei muga äijän da ei moizele suurele joukole lastu, kui meil himoittas), meil on oma lehti, TV da raadivo, pidi varmuttu Klejerova...

Nurmeksen Kauppalaa

Raesärkät: leirisillal"Talvisodan" aikana...


https://yle.fi/uutiset/3-9669703

http://metsastajan-sydan.blogspot.fi/2017/05/uusisuomi-dosentti-puolustaa-kiivaasti.html

Raesärkät

Kasken virkistyspäivältä.

"Raesärkät kuuluu Natura 2000 -alueeseen. Alueella on erikoinen harjumuodostuma, pienvesiä ja suoalueita. Siellä on myös merkittäviä vanhoja metsiä. Alueen halki kulkeva retkeilyreitti noudattelee vanhaa kärrytietä.

Raesärkkien Rummakonkankaan edustavassa luonnonmetsässä kasvaa reheviä kuusi- ja mäntysekametsiä, joilla on ikää osin yli 100 vuotta. Se onkin verrattain vanhaa lähiseudun metsiin nähden. Lahopuita on runsaasti ja Rummakonkankaalta on löytynyt valtakunnallisesti uhanalaisia kääpiä. Liito-orava elää alueella." - WIKI/RaesärkätSuomen osavaltiot