Tukholman suomekot šiššiköiččöynote: šišši karjalaksi tarkoittaa ”villiä”/"rauhatonta" / esim. šiššie – rauhattomasta kuljeskelemisesta, šiššikkä – rasavilli

karjal.fi: Heikki lähtöy Karjalan raudutiele

Heikki lähtöy Karjalan raudutiele 
Suomen pruazniekkuvuodeh liittyjen Tapani Laaksomies, höyrylokomotiivuyrittäi Nurmeksespäi, duumaiččou ajua muzeijunal vahnua Karjalan raudutiedy, kudamua myöte piäzöy daže Piiteris Ouluh suate. Petroskoil on kohtavuttu hankeheh myödäzeh da junamatku voibi todevuo kezäaigah vuvvennu 2018.
Tapani Laaksomies kerdou, ku häi on paissuh matkas Karjalan rahvahallizen muzien johtajanke. Häi on kiinnitännyh mieldy hankeheh da pidänyh sidä duumaičendan arvozennu. Sežo Karjalan liiton mieles pluanu on hyvä da piättäy omas yhtymizes hankeheh. Karjalan raudutie on Laaksomiehen mugah hyväs kunnos i muga ollah erähät vahnat suomelazet azemurakenduksetgi.
Heikki-lokomotiivu da vagonat puučomenduksienke edustetah mennyön aijan Karjalan raudutieliikendehty. Ruvetanneh vie suomelaine da ven’alaine lokomotiivu yhtes ruadamah raudutiel, suau Karjal uvven matkailukohtan, kudai kiinnittäy kogo muailman mieldu, sanou Laaksomies.
Tarkoitus on, ku juna azettuu kaikil mahtollizil azetuksil da on yödy Viiburis i ainosgi Sordavalas, lokomotiivan vahnas kodidepos.

karjal.fi: Europan Nevvoston ministrukomitiettu kehoittau Suomie kohendamah sežo karjalankielizien stuatussua

https://www.karjal.fi/verkolehti/2017/03/europan-nevvoston-ministrukomitiettu-kehoittau-suomie-kohendamah-sezo-karjalankielizien-stuatussua/
Europan Nevvoston ministrukomitiettu kehoittau Suomie kohendamah sežo karjalankielizien stuatussua
Komitiettu andoi 15.3.2017 omas kerähmös piätöksen, kudamas kehoitettih Suomie huolehtimah nygösty parembi Rahvahallizii vähembistölöi koskijan ramkuylehizensobimuksen toimehpanos. Komitietan piätös on nengoine:
”Komitiettu kehoittau Suomie järjestämäh mahtolliziman kattajan da tevokkahan kontaktan, soviettuyhtevykset da vaikutusmahtollizukset kaikile rahvahallizile vähembistölöile, enne kaikkie ven’an- da karjalankielizile. Kai tämä pidäy todevuttua nygözen soviettujärjestelmän mugah. Täh toimindah pidäy ottua kerale sežo estounien kielekse pagizijat sit miäräs ku hyö tahtotah vardoičustu ramkuylehizensobimuksen kauti”.
Seuran sekretari Pertti Lampi tovendau, ku ”ministrukomitietan kehoitus on tärgei askel edehpäi Suomen karjalankielizile, ven’alazile da estounielazile. Virguniekat ollah pietty nämmii vähembistölöi”toizen kluasan rahvahallizinnu vähembistölöinny”. Nenga sitgi huolimattah, ku karjal on yksi Suomen kodiperäzis kielis (muut ollah suomi da saamin) da estounielazii i ven’alazii on elänyh Suomes sadoin vuozien aijan”.
Lähte: EN
"Provide for an effective and inclusive channel of communication, consultation and influence on the decision-making process by all minority groups, in particular Russian and Karelian speakers, within the existing consultation mechanisms; engage in dialogue with minority linguistic groups, including Estonian speakers to the extent to which they express an interest in being protected under the Framework Convention;"Council of Europe

talvisota – ei EU

"karelians don't have anything to do with EU!" "karelians belongs to finnish Winter War"
Karjalan kieli Euroopassa / karelian language in Europe:

  kosmokselain'e


  kosmokselain'e - space inhabitant

  EU-merkki: Suomi lisäsi karjalan kielen Euroopan alueellisten tai vähemmistökielten peruskirjaan ja silti Suomessa karjalalla ei ole virallista asemaa vähemmistökielenä. / EU-sign: Finland added karelian language to European Charter for Regional or Minority Languages (ECRML) but in Finland karelian language don't have official status as minority language (+ EU have a higher probability to build spaceships than Finland).

  Pikes - Bioenergiaterveiset Italiasta

  Pikes - Bioenergiaterveiset Italiasta: Poveria biomassasta -hankkeesta osallistuttiin maaliskuussa kansainvälisen BIO4ECO -hankkeen järjestämälle sidosryhmämatkalle Italian Abruzzon alueelle. Kaksipäiväiseen tapaamiseen osallistui...

  kuntavalličus


  Punainen risti: Sata vuotta apua pakolaisille


  Itä-Karjalan pakolaiset saapuivat 1917-1922 juuri itsenäistyneen Suomen ennestään köyhälle rajaseudulle. Suomen Punaisen Ristin naiskomitea osallistui hätäaputyöhön. Uusista kangaspakoista ommeltiin vaatteita myös Hyrynsalmelle saapuneille vienalaisille. Kuvaaja: Karjalan Sivistysseura
   ....
  Muutamassa päivässä yli 6 000 pakolaista Venäjältä Suomeen
  Venäjän vallankumous vuonna 1917 sysäsi rajan takana liikkeelle vuosia kestäneen epävakauden ajan.
  Pakolaisia tuli Itä-Karjalasta Suomeen useissa aalloissa, ja Punainen Risti osallistui heidän vastaanottamiseensa muun muassa vaatettamalla lapsia.
  Maaliskuussa 1921 suuri joukko ihmisiä pakeni nopeasti Venäjältä Vienan Karjalasta Suomeen Kronstadtin kapinan seurauksena. Pakolaisia tuli vain muutamassa päivässä noin 6 500.
  Heidät sijoitettiin leirille Inoon, ja Suomen Punainen Risti pystytti ensi töikseen rajalle 26-paikkaisen sairaalan yhdessä pakolaisten ja kahden paikallisen lääkärin kanssa. Apua saatiin myös Amerikan Punaiselta Ristiltä.
  Leiristä kehittyi muutamassa kuukaudessa kuin pieni kaupunki, jonka toiminnasta asukkaat vastasivat pitkälti itse. Pakolaiset perustivat jopa oman orkesterin, jota varten he valmistivat itse soittimet...

  Teksti: Kiia Etelävuori

  Itä-Karjalan kansannousun loppuvaiheessa Suomeen saapui n. 30 000 karjalaista pakolaista

  The Lord of the Rings - Lossoth's norsu


  norsu - mammoth ("elephant" in finnish)

  LOTRO: Norsu-leiri, the Camp of the Mammoth, was established by the Lossoth as a place from which to hunt the native mammoths.

  LOTRO: The Lossoth appear in the zone of the Ice-Bay of Forochel introduced in April 2008. The Lossoth skate on ice and push sledges, and have the ability to tame and ride to war on mammoths. Many aspects of their language, culture, and appearance seem to be derived from or inspired by that of the Finnish, Sami, and Inuit peoples.

  Dragons also dwelt in Forodwaith

  suomekse suomekoile


  Junaliikenne Dampfzugabenteuer in Karelien & Lappland


  http://www.bahnen.info/dampfzugabenteuer-in-karelien-lappland/

  The Lord of the Rings - Welcome to Forochel  REAL-LIFE FACTS ABOUT FROSTBITE

  History
  Frostbite has been described in military history for millennia. The Greeks encountered and discussed the problem of frostbite as early as 4000 BCE. Researchers have found evidence of frostbite in humans dating back 5,000 years, in an Andean mummy. Napoleon's Army was the first documented instance of mass cold injury in the early 1800s. According to Zafren, nearly 1 million combatants fell victim to frostbite in the First and Second World Wars, and the Korean War.

  Society and culture
  Notable cases of frostbite include Captain Lawrence Oates, an English army captain and Antarctic explorer, who died of complications of frostbite in 1912. In 1982, noted American rock climber, Hugh Herr lost both legs below the knee to frostbite after being stranded on Mount Washington in a blizzard. In addition, many Mount Everest explorers have lost digits and limbs to frostbite. Beck Weathers, a survivor of the 1996 Everest disaster, lost his nose and hands to frostbite. In 1999, Scottish mountaineer, Jamie Andrew had all four limbs amputated due to sepsis from frostbite sustained climbing the Mont Blanc massif.

  The Lord of the Rings - Lossoth vs peikko

  The Lord of the Rings Online / The Northern Waste: Snowmen of Forochel

  ETYMOLOGY

  • Lossoth
   • Sindarin: Loss (snow) + Hoth (host/horde)
  • Forodwaith
   • The Northern waste
   • People of the North
   • Sindarin  forod (north) + gwaith (people/ lands)
  • Forochel 
   • Sindarin: Northern ice
  Forochel/Forodwaith is located northernmost of Eriador, north-east of Ered Luin, north of Evendim, and west of Angmar. The only road runs from north-eastern Evendim via Kauppa-kohta and further north. These frost-bitten expanses with the infamous Ice Bay lie surrounded by steep mountain sides but connects to the Great Sea to the north. Beasts accustomed to the grim climate are roaming the tundra, but recently large numbers of Angmarim and gauredain have set up camps and disturb the wildlife as well as cause the hardy Men of Forochel much trouble.

  "The Men of Forodwaith who dwell closest to Eriador are known to the Elves and High Men of Arthedain as the Lossoth (sindarin: ”Snowmen” sing. Losson), while those that tread the icy Cape of Frochel they name the Helechoth (sindarin: ”icemen” sing. Helegon) and the Aerfaroth (sindarin: ”sea-hunters” sing. Aerfaron). Yet these are not names that the folk of Forodwaith use of themselves. In their own tongue they are called Ystävät Talven (”Friends of Winter,” sing. Ystävä Talven) and each clan among them has other names besides. A remote people, the lives of the Ystävät Talven are dominated by the challenge of day-to-day survival in the harsh and unforgiving wilderness they have chosen to inhabit." - The Northern Waste

  Lossoth. Snowmen of Forochel. Remnants of Forodwaith.

  The only people known to have lived in the cold climates of the Forodwaith were a Mannish people known as the Lossoth, the descendants of the people known as the Forodwaith who once lived in the area around the Iron Mountains of the Ice-Bay of Forochel.

  FIRST AGE:
  • they were called Forodwaith after the region and Rhevain/Hravani (”savages” like rest of others but the Edain). They were not akin to the Edain, but more like to the Men of Dunland.
   • Not all the Men who remained east of the Blue Mountains and Misty Mountains were tempted by Morgoth or Sauron.
   • The Forodwaith were an almost unknown people of Men who dwelt in the far north of Middle-earth, apparently dating back to the Elder Days. They were noted as being a hardy people, as indeed would be necessary living in the icy lands close to Morgoth's stronghold at Angband.
  SECOND AGE:
  THIRD AGE:
  • suffered from Angmar
  • Arvedui – Last king of Arthedain fled into the north (T.A. 1974) to escape his kingdom's destruction and the Lossoth gave him their aid 
   •  In T.A. 1975 when Cirdan's elven-ship came to rescue him, the exiled King rewarded the Lossoth for their friendship with the Ring of Barahir. His hosts sensed approaching disaster, and warned Arvedui not to board the ship. Against their advice he did so, and indeed a great storm overwhelmed the vessel and the last King of Arthedain was lost in the cold waters of the far north, together with the Palantíri (Amon Sûl & Annúminas) of the North.
  "Do not mount on this sea-monster! If they have them, let the seamen bring us food and other things that we need, and you may stay here till the Witch-king goes home. For in summer his power wanes; but now his breath is deadly, and his cold arm is long."
  ― Hasikkä, Chief of the Lossoth
   • In the later Third Age the Rangers of the North learned from the Lossoth the fate of the ship, and also paid to buy back the Ring of Barahir.
  • T.A. 3001
   • Their capital is Sûri-kylä which is located on the northern cape of the ice-bay Forochel.
   • An isolated and unfriendly people, they must have had some limited contact with other peoples of the Westlands, as they apparently knew some Westron (Common Speech)
  ”The Snowmen of Forochel are a distrustful and superstitious people, dwelling ever in the shadow of Angmar. It will take many great deeds to gain favour in their eyes.”
   • The Longbeards (Durin's Folk) in Zigilgund have successfully established connections with the Lossoth against the Dourhands and the evilness pouring into Forochel from Angmar.
  According to Frodo Baggins's poem for Gandalf, Gandalf had traveled to the Forodwaith (the Northern Waste).

  Lossoth language
  • Lumi-väki / Lossoth / Snowmen of Forochel
  • Kivi-väki / dwarves
  • Susi-väki / gauredain
  • Vanha-väki / elves
  • Rauta-väki / angmarim
  • Torni-väki / dunedain/rangers?
  • Peikko / White-furred snow-beast
  • Laiha-herra aka. Arvedui – Last king of Arthedain

  italielain'e trahtieri avavuu Bombal


  lähemmäs kaupunkia - pohjoiskarjalainen!


  karjalainen: Ilomantsissa jäljellä enää yksi karjalaistyylinen talo & Italialainen ravintola avautuu tänään Bomballa (Nurmes)

  https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/135324-ilomantsissa-jaljella-enaa-yksi-karjalaistyylinen-talo

  Ilomantsissa jäljellä enää yksi karjalaistyylinen talo

  Rakennusperintö: Arvokkaiden rakennusten kunnossapito vaatisi talkooapua Ilomantsissa.

  Ilomantsin rakennusperinteessä on ollut omia pieniä omalaatuisuuksiaan esimerkiksi huonejärjestelyssä, mutta tyylillisesti karjalaistyyppisiä taloja on kunnassa jäljellä vain yksi.

  ---------

  http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/talous/item/135271-italialainen-ravintola-avautuu-tanaan-bomballa

  Italialainen ravintola avautuu tänään Bomballa

  Italialaishenkinen ravintola Trattoria Pielinen avautuu tänään perjantaina kello 16 Nurmeksen Break Sokos Hotel Bomban yhteyteen.
  Trattoria-ketjun viides ravintola tarjoilee italialaisen keittiön antimien lisäksi tulevasta kesästä alkaen näkymän Pielisen järvimaisemaan, kun uudistunut kylpylä Spa Bomba avataan samaan kiinteistöön.

  Ravintolassa on 120 asiakaspaikkaa, ja se on avoinna maanantaista torstaihin kello 16-22, perjantaisin kello 16-23, lauantaisin kello 12-23 ja sunnuntaisin kello 12-20.

  Aukioloajat laajenevat kesäkaudella.

  YLE: Karjalan kieli voi hätkäyttää lukijansa – "Akal himoittau äijäl kalua" kertoo kalan maistuvan vaimolle

  Karjalan murteiden riskisanoista on tekeillä sanakirja, jotta väärinymmärryksiltä vältyttäisiin... 
  Karjalan kielikukkasia 
  Kai minu lapset ollah linnas – Kaikki minun lapseni asuvat kaupungissa
  Häi maksoi ylen äijän – Hän maksoi oikein paljon
  Ei tyhjiä mälliä – Ei puhu joutavia
  Yhtivön tämän vuvven investiciet on jo pandu muijale – Yhtiön tämän vuoden investointirahat on jo sidottu muualle
  Minä vabahutan sinut – Vedän sinua turpaan
  Akal himottau äijäl kalua – Vaimon tekee kovasti mieli kalaa
  Ajatus – Mätivä haava

  http://yle.fi/uutiset/3-9505870

  ilman laitteita


  kyytön geenit kartalla

  ”(Karjan) Geneettisessä tutkimuksessa on paljastunut, että lähes kaikki (uhanalaisen) kyytön itäsuomenkarjan isälinjat periytyvät Volgan mutkasta, minne ne vuorostaan ovat tulleet Kaukasuksen suunnalta. Yksi itäsuomenkarjan isälinja on jo muinoin päätynyt Itä-Siperiaan, sikäläiseen jakutiankarjaan. Itäsuomenkarja edustaa Euroopassa nykyään harvinaista aronautojen perimää, johon liittyy paitsi erityinen sitkeys myös niukka maidontuotto.” https://fi.wikipedia.org/wiki/Kyytt%C3%B6

  kyyttö-takki


  kyyttö kuvioinen takki

  ”(Karjan) Geneettisessä tutkimuksessa on paljastunut, että lähes kaikki (uhanalaisen) kyytön itäsuomenkarjan isälinjat periytyvät Volgan mutkasta, minne ne vuorostaan ovat tulleet Kaukasuksen suunnalta. Yksi itäsuomenkarjan isälinja on jo muinoin päätynyt Itä-Siperiaan, sikäläiseen jakutiankarjaan. Itäsuomenkarja edustaa Euroopassa nykyään harvinaista aronautojen perimää, johon liittyy paitsi erityinen sitkeys myös niukka maidontuotto.” https://fi.wikipedia.org/wiki/Kyytt%C3%B6
  eastern finncattle print jacket
  "Genetic studies have revealed that almost all of (endangered) Eastern Finncattle (aka. Kyyttö) inherited sire lines from the Volga bend, where they in turn have come from the Caucasus direction. One of the Eastern Finncattle sire line has already been in ancient times Eastern Siberia, ended up to local Yakutian cattle. Eastern Finncattle represented in Europe nowadays rare steppe cattle heritage, which involves special toughness also meager milk yield." 

  08032017


  hyviä rahvahienvälis akkoinpäivie


  Lieksan lehti: Lieksan kaupungin johtokolmikko antaa täyslaidallisen palautetta Helsingin Sanomien Lieksa-uutisoinnille

  http://www.lieksanlehti.fi/uutiset/item/1179-lieksan-kaupungin-johtokolmikko-antaa-tayslaidallisen-helsingin-sanomien-lieksa-uutisoinnille 
  Lieksan kaupungin johtokolmikko antaa täyslaidallisen palautetta Helsingin Sanomien Lieksa-uutisoinnille 

  Helsingin Sanomissa 26.2. julkaistu juttu kirvoitti Lieksan johtokolmikon kielet. 
  Lieksan kaupungin ylin johto, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ari Marjeta (sd.), kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lea Oravalahti-Pehkonen (kesk.) ja kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen antavat niin sanotusti täyslaidallisen palautetta Helsingin Sanomien jutulle Vauras länsi, riutuva itä (HS 26.2.). Artikkelista antamassaan julkisessa vastauksessa kolmikko esittelee vaihtoehtoisia faktoja Lieksasta jopa hauskan piikittelevään sävyyn. 
  - Olemme täällä Lieksassa hyvin otettuja siitä, että meihin otetaan yhteyttä silloin, kun täytyy löytää esimerkki syrjässä olevasta, kituvasta erämaakaupungista, kolmikko aloittaa. 
  Perään ladataan heti faktaa teollisuuden alalta. 
  - Riutuminen näyttää olevan meille pohjoiskarjalaisille elämäntapa, jolla kuitenkin yllättävän hyvin pärjää vaikkapa kansainvälisillä vientimarkkinoilla. Pankaboard valmistaa kaupungissamme hienokartonkia laadukkaisiin pakkauksiin ja kansainvälinen Amcor Flexibles Finland Oy Lieksan tuotantolaitos tekee laadukkaita pakkausmateriaaleja johtaville kotimaisille sekä kansainvälisille elintarviketoimijoille. Itävaltalaisen Binderholz Nordic Oy:n puunjalostuksen tuotteet leviävät kansainvälisille markkinoille. Suomi Tyres on polkupyörien talvirenkaiden johtava valmistaja maailmassa, jonka tuotteista lähes 90 prosenttia menee kansainvälisille markkinoille. Joptek Composites Oy:n tuotteisiin voi tutusta kansainvälisten laivaristeilijöiden parvekkeissa ja hyteissä. 
  Kolmikko muistuttaa, että "riutumaan" Lieksan Kolille tulivat myös karelianistit 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. 
  - Tälläkin hetkellä Koli on Suomen vetovoimaisimpia kohteita sekä suomalaisille että ulkomaalaisille matkailijoille. Koska alueella toimivien yritysten hotellimajoituskapasiteetti ei enää riitä vastaamaan kysyntään, suunnittelevat yritykset yhteistyössä kaupungin kanssa uusien hotellien ja palvelujen rakentamista alueelle.
  Palautteessaan kolmikko tuo esiin myös Lieksan laajan elintarviketeollisuuden. 
  - Pettua syöden selvisimme nälkävuosista, mutta tänään tarjoamme gluteenittomia tuotteita niille, jotka eivät muutoin saisi vatsaansa täyteen. Porokylän Leipomo Oy:n Lieksassa valmistettujen tuotteiden menekki kasvaa koko ajan. Vuonna 2016 Porokylä Oy:n Lieksan leipomossa valmistetut karjalanpiirakat valittiin vuoden gluteenittomaksi tuotteeksi. Perhekokki Oy:n gluteenittomat valmisateriat tuotetaan Suomen ainoassa kokonaan gluteenittomassa keittiössä. Tasapuolisuuden nimissä lienee hyvä mainita, että laadukkaita erityisruokavalmisteita tekevä Lieksan Laatuherkut Oy palkittiin myös vuoden 2014 menestyjäyrityksenä. 
  Lieksalaisten vastauksesta heijastuu hurtti pohjoiskarjalainen huumori. 
  - Pohjoiskarjalaisella omalaatuisella huumorilla lienee oma osuutensa siihen, että nousemme kertomaan positiivisia uutisia joka kerta, kun meitä yritetään niputtaa sammuvien maakuntien joukkoon. Siksipä romutamme nytkin mielikuvan riutuvasta idästä tarjoamalla trendikkäästi "vaihtoehtoisia faktoja": Lieksan vienti vetää, uusia innovaatioita kehitetään ja tulevaisuuteen uskotaan vankasti. GFN (Green Fuel Nordic) Lieksa Oy:n bioöljytehtaan osakeantikin on käynnissä ja kaupunkiin rakentuu tänä vuonna uusi liikuntahalli.

  Itä-termiäkään ei Lieksan johtokolmikko täysin allekirjoita.

  - Sitäkään emme purematta niele, että meidän väitetään olevan idässä. Historiallisesti olemme kahden kulttuurin ja kauppamaan välissä ja rajalla. Siitä vahva selviytymistahto ja -kyky mitä ilmeisimmin ovat peräisin. Täällä ison karhun kainalossa Suomi-neidon uumalla on mukava köllötellä! 
  Marja Mölsä

  Ga iče en tiijä kus mennäh ku en pysty lugemah Helsingan sanomii...

  Suomen osavaltiot