karjalainen.fi: Karjalan kieltä edistetään pitämällä yhteyttä rajan taakse

Karjalan kieltä edistetään pitämällä yhteyttä rajan taakse 
Lapsena Taru-Tuija Hyykky, 40, ihmetteli, miten isän puhe muuttui, kun kylään tulivat Karjalasta evakkoina Juukaan asettuneet naapurit. Enää 1980-luvulla heidän puheensa ei ollut karjalan kieltä, mutta sanoja ja intonaatio olivat jäljellä. 
Hyykky oivalsi yliopisto-opintojensa loppuvaiheessa gradua tehdessään, että hänen juurensa todella ovat Karjalassa. Hänen aiheenaan oli Itäkarjalaisen opettajan tie suomalaiseksi opettajaksi jatkosodan aikana. 
Selvittelyissä ilmeni esimerkiksi, että Hyykyn sedän nyt 93-vuotias vaimo on yksi näistä opettajista. 
–  Karjalassa matkailuni alkoi vuonna 2003, jolloin lähdin isäni ja siskoni kanssa katsomaan Hyrsylän kylää. Isä oli matkustanut sinne heti ensimmäisten kotiseutumatkaajien joukossa, kun raja 1990-luvun alussa aukeni. 
Karjalan kielen elvytysrahoista ollaan järjestöissä erimielisiä.
mukaan siitä, ettei Karjalan kielen seura ole edistänyt tasapuolisesti varsinaiskarjalan elvytystä livvin rinnalla. 
Meneillään on nelivuotiskausi, jolle opetusministeriö myönsi 310  000 euron tuen karjalan kielen elvyttämistyöhön. Parhaillaan rahanjakoa puntaroidaan seuraaviksi vuosiksi.

http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/114070-karjalan-kielta-edistetaan-pitamalla-yhteytta-rajan-taakse

finnic genes"genetic difference between western and eastern finnish are larger than difference between britons and germans." www.science20.com/news_release…

www.nature.com/nature/journal/…

www.uusisuomi.fi/tiede-ja-ympa…

www.uef.fi/-/suomalaiset-eivat…

karjalainen.fi/uutiset/uutis-a…


tarkoittaako ”suomalainen:”
  1. etnistä suomalaista
  2. Suomen kansalaista
  3. itämerensuomalaista
  4. suomensukuista
  5. suursuomalaista
entä se Lahden KuKluxKlan-hahmo

Kormi - Karelian Bear Dog

Yritin tehdä KKK-maskottia Ōkami-pelin henkisesti...
I tried made Ōkami-game inspired KBD-mascot...

Karjala-politiikka”Joulukuussa 2009 tehdyssä asetusmuutoksessa Suomi lisäsi karjalan kielen Euroopan alueellisten tai vähemmistökielten peruskirjan suojelemien kielten joukkoon. Tällä päätöksellä kieli sai käytännössä vähemmistökielen aseman, mikä oikeuttaa mahdollisen rahallisen tuen hakemisen EU:lta kielen elvyttämiseen. Ns. virallista vähemmistökielen asemaa karjalalla ei kuitenkaan ole, koska Suomen lainsäädäntö ei tunne ”kansallisen vähemmistökielen” käsitettä.Tätä nykyä karjala on ainoa Suomen kotoperäinen vähemmistökieli, jota ei nimenomaisesti mainita perustuslaissa eikä muissakaan laeissa. Karjalan kielen tukemiseksi ei myöskään ole laadittu kielipoliittista toimintaohjelmaa, jollaiset Suomessa on paitsi kansalliskielillä suomella ja ruotsilla myös Suomen romanikielellä, saamelais- ja viittomakielillä.” – WIKI/Karjalan kieli

”Suomen talvisodan ja Karjalais-suomalaisen neuvostotasavallan perustamisen yhteydessä viralliseksi kieleksi venäjän rinnalle palautettiin suomi. Näin Karjalasta tuli ainoa neuvostotasavalta, jonka ”nimikkokansan” kieli ei saanut omaa kirjakieltään.” – WIKI/Karjalan kieli


"kielinatsit" eivät halua ottaa huomioon muuttoväen (rajakarjalaiset evakot ja heidän jälkeläiset + karjalais-uussuomalaiset) tuomaa muutosta kielten ja murteitten perinnealueisiin....

finglish sanastoa

16.8.2015
finglish - english
katti (swed. katt) - cat
kaara - car
pottu/potaatti (swed. potatis) - potato
downloadata - download
serveri - server
klaani - clan
tyyppi - type
Mitä tyyppiä? / Minkä tyyppinen? / Mikä tyyppi?- What type?
tiimi - team
liiga - league
testi - test
chatti - chat
miitti - meeting
gaala - gala
kaaos - chaos
tyyli - style (swed. stil)

27.11.2015
majuri - mayor (swed. major)
kapteeni - captain (swed. kapten)
rutiini - routine

rooli - role

5.12.2015
örkki - orc

7.12.2015
koutsi - coach

28.12.2015
jätkä - jack

1.1.2016
teippi - tape

28.3.2016
kaarti - guard
vinssi - winch

27.4.2016
jelpi - help / swed. hjälp
pommi - bomb

28.6.2016
tissit - tits

18.8.2016
kriisi - crisis

27.11.2016
hattu - hat

2 471 YEAR OLD UNDERWATER ANCIENT FINDS AREA FOUND IN CENTRAL KARELIA SUBREGION

 2 471 year old underwater ancient finds area are was found in 1.- 6. Aug. 2016 in Tohmajärvi’s Salmilampi & Sirrilampi wilderness’ ponds 
There was two ancient punts, four ancient ferries, one fishing port’s wooden pile, one fishing cage made of wooden beams, one bear totem pole, three artificial floating island, which was tied with treerootbraid to the beach, and one clinker-builtboat. 
According marine archaeologist Harri Alopaeus Tohmajärvi’s ancient finds area is the most significant found in Finland.
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/113678-tohmajarvelta-loytyi-yli-2000-vuotta-vanha-vedenalainen-muinaisloytoalue-kyseessa-suomen-merkittavin-loyto

from Finland's National Board of Antiquities:
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=1000020450

Karhunpäinen toteemipaalu / Bear totem pole
https://www.facebook.com/jarvileiri2016/posts/944783335648883


And I just played ABZÛ

I personally fear what Kalevala-romanticists start to say after this…

Linduzet ta Buranovski Babuskat

karelian children singing group Linduzed from Valtimo (Finland) met Russia’s udmurtian Eurovision’s grandmas - “Buranovski Babuskat” (Buranovskiye Babushki)


Linduzet in Bomba’s house (FaceBook video)

Through the Woodskuotin norveijalastu hirvityskizua, mi alustuu norveijalazeh mifolougih ta folklourih...

kizas kizatah muamol ken on hävittäny oman poijan meččäh, ta mečäs on ammoine vikinguhieru kus eläy hirvijöi...

Videjokizan demon voi eččiä Antagonist-luadijan omil verkosivustolpäi...

http://www.antagonist.no/throughthewoods/


elokuun omii veressanoi

miekkavalas - orkanu ← engl. orca - note: miekkavalas ei ole varsinaisesti valas vaan suurin delfiini.
miekkavalas - orka-del'fiinu / jättidel'fiinu ← engl. orca

------------------VERESTYÖSANOI-(uusiosanoja)------------------------------
- uusiosana = vanhaa sanaa käytetään uudessa merkityksessä 

------------------MUUDU--------------------------------------------------------

delfiini - del'fin / del'fiinu
valas - kita / kija

Laskie karetteloa 
Kurimuksen kulkun alla, 
Kijan kielen keäntimillä. 
- Vuokkiniemi (SKVR I1 690)

sulakuun veressanoi

Suomen osavaltiot