Tulireboi ta rebointulet

Firefox and "Fox's fires" (Northern Lights)
-- Muinaiset suomalaiset ja saamelaiset uskoivat revontulien syntyneen kun kettu huiski hännällään lumikinoksia
The ancient Finns and Sami people believed that the northern lights are created when the fox whisks snows on its tail.
-- "Tämä myyttinen tulikettu oli jokaisen metsästäjän unelma, tuliketunsurmaaja saavuttaisi kaiken: ilon, vallan ja omaisuuden"
 "This mythic firefox was every hunter's dream, the firefox-slayer would reach everything: happiness, power and fortune"
- Tulikettu on oikeasti musta tai tummansävyinen kettu jonka turkki kimeltää pimeässä ja huojuu kuin liekki, tämän takia se oli erittäin arvokas.
Firefox is actually black or darkcolored fox which fur shines in the dark and flutters like fire, thanks to this it was extremely valuable

Print @ ArtFlakes

Punakoivu

Finnish Red Birch
"Finnish red birch" (Betula pubescens f. rubra) is a special form of mutated downy birch. The first red-leaf birch was discovered in Northern Ostrobothnia Ylikiiminki Vepsänkylä in the 1970s by local biologist-student. 

Print @ ArtFlakes