Tamma-Karjala

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tamma-Karjala

Tamma-Karjala (ven. Kobylitškaja Korela) oli Novgorodin Karjalaan kuulunut pienehkö alue, joka sijaitsi Pähkinäsaaren rauhassa määritellyn rajan lähellä, luultavasti Karjalankannaksen itälaidalla. Se mainitaan kronikoissa vuonna 1338 ja Novgorodin veroalueena verokirjassa vuodelta 1500.

Nimen on tulkittu viittaavan hevosten kasvatukseen ja vientiin. Kustaa Vilkuna on esittänyt, että hevosten talonpoikaisella kaupalla, josta Viipurin porvarit valittivat kuninkaalle 1300-luvulla, on voinut olla esihistorialliset juuret. Erityisesti tammahevosiin viittaava nimitys johtuisi Vilkunan mukaan siitä, että tammojen pitäminen olisi ollut muinaisessa Pohjois-Euroopassa harvinaista. Karjalassa metsissä laiduntavia, puolivillejä tammoja olisi voinut olla, samaan tapaan kuin esimerkiksi Gotlannissa vielä 1800-luvulla.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomenhevonen

Varhaisin tunnettu suomalaista hevoskauppaa koskeva asiakirja on vuodelta 1299, jolloin paavi Gregorius IX moitti kirjeessään Gotlannin kauppiaille näiden tapaa myydä hevosia Suomen pakanoille. Suomalaisten hevosten taso lienee sittemmin parantunut, koska hevoskaupasta tuli myöhemmin vientivoittoista. Esimerkiksi eräässä venäläisessä aikakirjassa mainitaan ”Tamma-Karjala” ilmeisesti viitaten maineikkaaseen hevoskasvatusalueeseen. Myöhemmin 1500-luvulla Olaus Magnus mainitsi silloisten suomalaisten käyttämien hevosten hyvän laadun. Niinkin varhain kuin vuonna 1347 Ruotsin kuningas Maunu IV katsoi välttämättömäksi rajoittaa hevosten vientiä Karjalasta. Vuonna 1520 Kustaa Vaasa havaitsi suomalaisten vievän hevosia laivalasteittain Lyypekkiin, ja kielsi moisen kaupankäynnin ja kielsi alle 7-vuotiaitten hevosten myynnin.

------------------------------------

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tamma-Karjala

Karelia of Mares (Tamma-Karjala, Kobylitškaja Korela) was a small area in Novgorod’s Karelia, located near the border defined by the Treaty of Nöteborg. It is mentioned in chronicles 1338 and Novgorod tax area in the tax book from 1500.

The name has been interpreted as referring to breeding and exporting horses. Kustaa Vilkuna has suggested that a peasant trade in horses, which Vyborg burghers complained to the king of the 1300’s, could have prehistoric roots.

Specifically, the name referring to mare horses would be due to the rare nature of northern Europe. In the forests of Karelia grazing half-wild horses could have been the same manner as, for example, in 1800s’ Gotland.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomenhevonen

The earliest point in the karelian horse trade is the document from 1299, when Pope Gregory IX criticized Gotland merchants from selling horses to Karelia's gentiles. The level of karelian horses has probably improved since the horse trade later became export profits. For example, a Russian journal mentions ‘Tamma-Karjala’ (Karelia of Mares), apparently referring to a well-known horse-breeding area. Later in the 16th century, Olaus Magnus mentioned the good quality of horses used by the then karelians. As early as 1347, King Magnus IV of Sweden considered it necessary to restrict the export of horses from Karelia.. 1520 Gustav I of Sweden discovered that the karelians were exporting horses to Hanseatic League’s Lübeck with ships and banned the sale of horses under 7 years old.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

terralympus