karjal.fi; YK:n ristikanzanoigevuskomissii čakkuau Suomie saamelazien oigevuksien rikkomizes


YK:n ristikanzanoigevuskomissii čakkuau Suomie saamelazien oigevuksien rikkomizes

Saamelazien ičehallindoh piästettih hengilöi, kudamat ei olla saamelazet. Saamelazien suudo oli tädä dieluo vastah.

YK čakkuau Suomie saamelazien oigevuksien rikkomizes. YK:n ristikanzanoigemuskomissii kaččou, ku Suomen korgevin hallindo-oigevus ruadoi viäräh, ku se hyväksyi Saamelazien suvvon valličusluvetteluh moizii ristikanzoi, kudamat Saamelazien suudo iče oli aijembah hyllännyh.


Komissien moittiet liitytäh KHO:n piätökseh, kudamal pandih 93 hengie valličusluvetteluh vuvvennu 2015.


Dielos žualuiččih Saamelazien suudo. Sen mieles KHO:n piätös rikoi saamelazien kandurahvahanoigevuksii, kui ezimerkikse ičenmiäriämisoigevuttu.


Komissii aksentiiruičči omassah piätökses saamelazien ičenmiäriämisoigevuttu. Se kannattau, ku Suomi muuttau samelazien suvvon zakonua muga, ku iänioigevus kunnivoiččou saamelazien ičenmiäriämisoigevuttu.


Tämän ližäkse komissii kannattau, ku Suoven valdivo otahes ruadoloih, kudamil jatkos estetäh yhtenjyttyzet oigevuksenrikkomizet.

https://www.karjal.fi/verkolehti/2019/02/ykn-ristikanzanoigevuskomissii-cakkuau-suomie-saamelazien-oigevuksien-obiidimizes/

in english: https://thebarentsobserver.com/en/2019/02/un-human-rights-committee-finland-has-violated-sami-rights

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

prinsessu kannandu