karjal.fi: Vihandat azetuttu karjalankielizien puoleh

http://www.karjal.fi/verkolehti/2016/05/vihandat-azetuttu-karjalankielizien-puoleh/
Tuomo Salosen Vihandoin kerähmös luajittu puolovehkerähmöinitsiatiivu karjalan kielen da karjalankielizien dielolois on vedänyh ylen hyväh lopputulokseh.  Initsiatiivas luajittu piätös on enngoine: ” Puoloveh pidäy tärgienny karjalankielizien kielellizien oigevuksien kannattamistu. Puolovehkerähmö kehoittau puolovehen ruadoelimii huomavoimah karjalan kielen stuatusan uuzii ohjelmii luajittajes da vahnoi muutettajes. Puolovehkerähmö kehoittau puolovehen ruadoelimii i parluamenturyhmiä mahtollizuksien mugah rubiemah tarvittavih toimenpidoloih muun keskes karjalan kielen stuatusan tunnustamizekse konstitutsien 17 pygälän 3:s momentas dai kielen elvyttämisohjelman algamizekse.” 
Salonen sanelou, ku tahtoi tuvva karjalan kielen stuatusan kannattamizen Vihandoin aziiluvettoloh, konzu puoloveh ainos on vuadinuh oigevuksii vähembistölöile. Yhteiskunnal pidäy luadie vähembistökielile moizet olot, ku iče kollektiivan on mahtolliziman helpo todevuttua kielen elvytysruaduo. Karjalazile tämänluaduzii ololoi ei vie ole Suomes luajittu. Kielen voijah tiettäväine elvyttiä vaiku karjalazet iče, ga poliittizel puolevehel on luonnollistu vaikuttia sih, mittuine stuatussu karjalazil on yhteiskunnas. 
Initsiatiivu priimittih puolovehes ylen positiivizeh. Salosen mugah ristikanzoil ei vai jo enne olluh ihan tieduo karjalan kieles, ga heijän kuulduu azies hyö oldih sidä mieldy, ku kieldy pidäy ehtottomasti suojella, da ku Vihandoil pidäy täs dielos olla karjalazien tuvennu. Puolovehkerähmö piättigi, ku Vihandoil pidäy mahtollizuksien mugah oppie kannattamah karjalan kielen stuatussua, muun keskes turvuamal karjalan kielen stuatussu Konstitutsien 17 pygälän 3. momentas, da todevuttamal kieleh näh elvytysohjelman. Dielon konah on vie äijy ruaduo kuni ei oigieloi muutoksii luajita, da yksin ei poliitiekas voittoloi tavoiteta. Täs on yhtelläh hyvä algua, da omassah ozal Vihandut voijah olla keral levittämäs tiedozuttu karjalan kieles da suojeluruavon tärgevykses. Vihandut on nygöi Suomen enzimäine puoloveh, kudai ilmizin on ruvennuh kannattamah karjalankielizii. Tuomo Salonen toivou, ku muutgi puolovehet terväh ellendetäh dielon tärgevyksen. 
Perussuomelazet otettih karjalan kielen omassah kielipoliittizeh ohjelmah kevätkuul vuvvennu 2015
Lähte: Tuomo Salonen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

terralympus