historiaa taas katselen

1800 - luvun loppu 1900 - luvun alku: imago "Suomalaiset ja karjalaiset olivat veljeskansoja jotka kävivät sotaa." (Juho Vesainen - Historiallinen romaani)

1920-luku - heimosodat - "Karjalaispakolaisia tulee Suomeen, epäonnistuneen itsenäistymis yrityksen jälkeen"

1940-luku - karjalaisevakot alkaa liikkua 2. maailmansodan jaloissa ja Suur-Suomi aate käynistyy..
Karjalaispakolaisia ja -evakkoja ryssiteltiin, pieksettiin ja halveksittiinkin vaikka kulttuuriväki ihaili Kalevalaa ja karelianismia.

Karjalaisia kutsuttiin myös "alikehittyneiksi heimolaisiksi" (sukulaisiksi) joita haluttiin "isälliseen huolenpitoon" ja opettaa suomalaisille tavoille.

"Karjalan kieli on murre" väite syntyy vaikka sen tiedetään olleen oma kieli

--- "karjalan kieltä ei ole" ---

”Omalla kielellä ei ole koulutusta, ei sanomalehdistöä, ei aikakauslehtiä. Jopa
pitäjänlehdetkin, joita rajakarjalaiset ovat perustaneet vieraissa oloissa, ovat
suomenkieliset lyhyitä karjalankielisiä kaskuja lukuun ottamatta. – – Itse
kielikin kirjakielen riittämättömän tahi pikemminkin lähes olemattoman viljelyn
johdosta on rappeutumassa. Suomenkieli on vallannut ajatuksen ja puheen. Syitä
asian tilaan voidaan etsiä myös varsinaisista karjalaisista itsestään.
Kansallistunto on ollut heikko, on assimiloiduttu ja samaistuttu suomalaisiin.”
(Karjala 2.2.1978 s. 4.)

”Me karjalaiset olemme myös osasyyllisiä. Olemme luopuneet omasta kielestämme
liian helpolla ja siirtyneet käyttämään venäjää, sillä uskoimme
neuvostopropagandaa.” (Karjala 30.5.1996 s. 3.)

” – – eräät omat karjalaisen väestön edustajat ajavat venäjän rinnalle suomen
kieltä karjalan kielen asemesta. Kielen puolesta puhujat ovat yksimielisiä siitä, että
karjalan kielen saaminen viralliseksi, olisi kielen säilyttämisen kannalta ja
kehittämisen kannalta ratkaisevan tärkeää.” (Karjala 4.9.1997 s. 1.)

”Jos karjalaiset haluavat jonkinlaisen statuksen, heidän on organisoiduttava ja
esitettävä vaatimuksiaan ja selvitystä siitä, että he ovat jatkuvasti olemassa oleva
vähemmistö ja heidän kielensä on voimissaan Suomessa. Heillä on pitkä taival
edessä, ennen kuin heidän äänensä todella kantaa valtiollisella tasolla.” (Karjala
2.9.2004 s. 3.)
”Statusta puoltavissa näkökohdissa on kysymys melko ison vähemmistöryhmän
kielellisistä oikeuksista. Miksi karjalankieliset pitäisi jättää epämääräiseen asemaan
toisin kuin monet muut ryhmät. Kun on oikeus kieleen, on kysymys myös
ihmisoikeudesta, ja silloin olemme liikkeellä vakavissa asioissa.” (Karjala
31.7.2008 s. 8.)
”Sehän kuulostaa tuhoisalta ja huolestuttavalta, mutta tulemme vahtimaan, ettei se
sinne työryhmään jää. Itse asiassa tällä hetkellä ovat suuremmat voimat liikkeellä ja
ne ovat Euroopan neuvosto ja Pohjoismaisen yhteistyön kansainväliset voimat.”
(Karjala 31.7.2008 s. 8.)

”Nurmes on luonteva valinta karjalaisten kielipesän pilottikohteeksi, koska
alueella asuu paljon siirtokarjalaisia ja heidän jälkeläisiään. Vanhemman polven
keskuudessa on vielä paljon karjalan kielen puhujia”. (Karjala 9.4.2009 s. 5.)

-----------------------

2009 - Karjalan kieli myönnetään virallisesti vähemmistökieleksi

YLE: " Ennen karjalaa vastaavan aseman ovat Suomessa 
saaneet kolme eri saamen kieltä, romanikieli, 
jiddish, tatari, viittomakieli ja vanha venäjä."

EU:n ELDIA -projektin tuloksen mukaan kieli voidaan vielä elvyttää...

"Vuoden 2010 kirjallisessa kysymyksessä (KKS 860/2010 vp) oikeusministeri Tuija
Brax piti mielekkäänä ajatuksena laatia karjalan kielelle kielistrategia, mutta vieläkään sitä ei ole
tehty Suomen valtion toimesta." 
"Pro gradu -aiheeni on ollut minulle hyvin kiehtova ja antoisa. Olen saanut kulkea taipaleen
karjalan kielen rinnalla ja nähdä, kuinka karjalan kieli ja karjalainen kieliyhteisö ovat heränneet
uuteen aamun sarastukseen." - Anne-Mari Lemmetyinen, 2015

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Finland? Russia? EU