karkotus

ta miul on kyl sen verra kansalazylbevytty... a ei kansallizylbevytty...

kyl taas heräsi mieleen historia karjalaisten kohtelusta...

"Karjalainen Ljudmila Markianova ei muista aina edes nimeään." Viranomaisilla taitaa olla käsitys ku voi nousta vuoteesta niin hän pärjää...

fasismista muuten: "Suomessa ole koskaan esiintynyt vakavasti otettavaa fasismia." - vaikka Suomi teki ja suunnitteli etnistäpuhdistusta.?

ja loppuun pieni huomio: liikun vaarallisilla vesillä

Suomen lipusta annetun lain (380/1978) mukaan se, joka julkisesti turmelee Suomen lipun tai käyttää sitä epäkunnioittavasti taikka luvattomasti ottaa paikaltaan yleisesti nähtäville asetetun Suomen lipun, on tuomittava Suomen lipun häpäisemisestä sakkoon. 
Edelleen hän, joka oikeudettomasti käyttää tasavallan presidentin lippua tai muuta valtiolippua tai käyttää sellaista Suomen lippua, johon vastoin säännöksiä on sijoitettu lisäkuvioita, tai Suomen lippuna pitää kaupan sellaista lippua, joka väreiltään tai mittasuhteiltaan selvästi poikkeaa lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesta lipusta, on tuomittava Suomen lipusta annettujen säännösten rikkomisesta sakkoon. 
Suomen lipun määrittely laissa:
1 § Suomen lipussa on valkoisella pohjalla sininen risti. Lippu on joko kansallislippu tai valtiolippu.
minä vähän kyseenalaistan lippua kun sitä käytetään valtionlippuna ja kansallislippuna… kansallisuus tarkoittaa ”kantasuomalaisuutta” – eroaa kansalaisuudesta.. ei ehkä kunnioittava mutta mahdollinen tilanne: suomalaiset voivat polttaa esim. muitten vähemmistölippuja mutta vähemmistöt eivät voi polttaa suomalaisten lippua kun se on myös valtion lippu….

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti