-moine

KOTUKSEN SANAKIRJASTA: MOINE
1. moinen, sellainen.
2. gen:ssä olevan nominin määrittämänä: kaltainen, vertainen.
3. s:sesti attr:n ohella määrästä, mitasta jhk toiseen verrattuna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

moine - moizet - moindu - moisus

-moine = -lainen

miummoin'i - minunlainen
omanmoin'i - omanlainen
yhemmoin'i - yhdenlainen / samanlainen
end́izemmoine - entisenlainen
kaikemmoine - kaikenlainen
siummoine - sinunlainen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti