suomalainen ylivalta

suomalainen ylivalta (finnish supremacism) suomensukuisia kohtaan eli panfennismi ja kalevalaisuus.. Suomalaisen ylivalta katsoo "suomalaisuutta" paremmaksi ja arvokkaamaksi kuin muut suomensukuiset.. (nykyisin myös uussuomalaisuutta käsitellessä - suomen kielelle on vaihtoehto nimittäin  virallinen kieli numero 2 -  ruotsi jos suomea ei opi taikka ei halua oppia.. ruotsin opettaminen mahdollistaisi näitten uussuomalaisten pohjoismaisen työssäkäynnin...)

panfennismi-aatteen ajatuksena oli/on yhdistää pienemmän suomensukuiset kansat "heimoina""suomalaisuuteen"

jos panfennismin tavoitteet olisi saavutettu 2. maailman sodassa, niin nykyisetkin virolaiset puhuisivat suomen kieltä (viro olisi varmaan "murre") ja olisivat "suomalaisia."
"karjalaiset eivät olleet miehitysaikana yksimielisesti tukemassa Suomen aluelaajennushanketta, vaan suuri osa heistä suhtautui suomalaisiin kuin miehittäjiin" - https://fi.wikipedia.org/wiki/Suur-Suomi-aate 

1 kommentti:

  1. Onhäi se ellendettäviä, što ei kai karjalazet suvaittu suomelazii saldattoi silloi sygyzyl -41. Heil gu oldih brihat, mužikat da muut rodn'at Nevvostoliiton armies, da Suomi oli Nevvostoliiton vihaniekku (yhtes Natsistu-Germuanien ker). Školas oldih lapsile opassettu ku "Sovetski Sojuz" on karjalaziengi roindumua.

    Erähil sežo oli tuatto, velli libo kentahto muu pereheh kuului ristikanzu kuolluh Suomen frontal.

    Toine muailmanvoinu on vie tänäpäigi monel Ven'an karjalazele nimenomah "Suuri Izänmualline Voinu", muga kui äijile toizilgi Ven'an vähembistörahvahile. Tädä suomelazet da Suomes eläjät karjalazet ei ainos musteta, libo ainos ellendä.

    Voibi sanuo što karjalazil on olluh - dai iellehgi on (?) - jygei oza: toizet opitah luadie heidy putin suomelazikse, toizet ven'alazikse.

    VastaaPoista