Kylmykuun omii veressanoi

maallikko - tämänilmaikko  <- maalinen - tämänilmain'i + kko / tielakko

mutantti - mutantikko  ← eng. mutant

humanoidi - humanoidu, inehmizverdo ← inehmiz = ihmis, verdo=ominaisuuksien vertailuun liittyvissä ilmauksissa
humanoidi-robotti - inehmizverdon'i robotniekku
androidi - androidu, antroverdo  ἀνδρ-(anthrop-) + verdo=ominaisuuksien vertailuun liittyvissä ilmauksissa
tekoäly - tegonero

------------------VERESTYÖSANOI-(uusiosanoja)------------------------------
- uusiosana = vanhaa sanaa käytetään uudessa merkityksessä
tielaine - maallinen
"i n‿ollougo hiän jo t́iet́t́ävät t́ielazet maalliset majat (ts. ruumiit) peit́eĺd́y muakkehih muahuzih (itkuv.)."  - Tver
tiekundu - karavaani

------------------MUUDU--------------------------------------------------------

Novgorodin karjalaisnimityksiä: Nougora, Uuzilinnu - Olavinlinnuagi kuččutah "uuvekse linnakse"
"meäm murginoa jatkaksennellah kui Uuvenĺinnan (Novgorodin) lounatta." - Suoj.
"Šakšan voinan aigah piettih Nougoras (Novgorodissa) kaks ńedälii." - Tulemaj
sivellin - harjain'i
koti - koto (kotosal, kotonu)
tori - rinkku
rikkaat, varakkaat - pohatisto  ← pohatta+i-sto myös. pohattalisto
yritys - tehos

vihreä - vihanda

Ligakuun veressanoi 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti