omii veressanoi

karjalkko - esim. Suomen/Ruotsin karjalainen (samaa sarjaa sanojen venakko, inkerikko, savakko, jne.. kanssa)
pleittšikka / pleiččikku - playstation (link) (link)
tiettšikka / tieččikku - tietokone ( Suomen pohjois-karjalan murteesta tietsikka)
sarjuskuva → sarjittšu / sarjičču,  kuvatšieppi / kuvačieppi - sarjakuva (link)
käz'konsolu - käsikonsoli
kizakonsolu - pelikonsoli
videjokiza - videopeli

razumakobrattšu / razumkobračču → razumattšu / razumačču - älypuhelin
tolk(ku)kobrattšu / tolk(ku)kobračču → tolkattšu/tolkačču - älypuhelin
etäohjas, etäohjastin / etäohjačin - kauko-ohjain

ruhonruadamine - kehonrakennus ← ruhokas poss.a. roteva. ruhokaz mužikku. Säämäj
äks'boksu / eks'boksu - Xbox

MUUTA
Suomen pohjois-karjalan murretta
Heidi Johannan pohjoiskarjalaista murresanastoa
murretta 1900-luvun alusta (esim. mieronkiertäjä - kulkuri / Sanomalankapatas - Puhelinpylväs. (karj. pačas - pylväs), veresti : uutinen)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti