Minna Sundberg:n "Stand Still Stay Silent" verkosarjičču

http://www.sssscomic.com/index.php
tevos: Minna Sundberg sssscomic.com


Sarjičču sijoittuu muailmanlopuškan jälgehisen aijan Pohjasmualoihi. Sarjičan piäkieli on anglii, a kerahizel on kai pohjasmualoin virallizet kielet.

sssscomic.com
SSSS-sarjičan muavundahinekarttu: Minna Sundberg
Kartas voijah piätel što hahmot ativoijah Pielisel, mi on - ELDIA-projektuo myötäilen - Suomen yksi karjalankielizimmis paikois - etengi Ylä-Karjalan aloveh. A arvelen što sarjičas ei näytetäh karjalkko-hahmoi - konseptugah ei pöngä sitä...

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti