Karjal.fi: "Suomi on karjalazien muamankieli"

"Suomi on karjalazien muamankieli"
”Suomen kieli on kannatettu Karjalas, da ei enämbi ole tiä vai suomelastu roinduperiä olijoin libo karjalazien muamankieli”. Viebo roinduperäzien karjalazien kieli. 
Nenga ainosgi Carelia-lehtes duumaijah. Hos luvin kirjutuksen kolme kerdua, en malta sidä muuten sellittiä. Minun mieles on kabeloittavua i daže varaittavua, ku tämänmoizii nägökandoi kylvetäh täh aigah. Jälgi kerral suomen kieles on opittu luadie karjalazien muamankieli 1920- da 1930-luguloil. 
Suomen kielen merkičysty on ainos liijoiteltu Karjalan tazavallas, ku se on olluh evukse kui vallanpidäjile muga i sie eläjile suomelazile siirdolazile. Kui myö tiijämmö, moni karjalaine on olluh da on sidä mieldy, ku suomen kieli da ven’a ollah tärgiembät kui heijän oma muamankieli. 
En tahto väheksie suomen kielen merkičysty Karjalan tazavallas. Sil on suuri merkičys, a ongo se suannuh oman stuatussan normal’noih tabah? Duumaijahgo myös, ku nevvostoaigaine tilandeh oli normal’noi da tahtotah, ku myös olis muga. Moine ajatus on varaittavu monel tazol. 
Toinah on hyvä, ku suomen kieli säilyy Karjalas, a vai, ku alguperäzen rahvahaliston kielen stuatussu ei sit heikkone. Mustoitan täs, ku karjalan kieli ei ole ainavo kieli alovehel, vai sie ollah sežo lyydi (gu sidä pietäh omannu kielenäh) da vepsä. 
Olis tärgiembiä, ku ristikanzat opastuttas karjalan kieldy eigo suomen kieldy. Se avvuttas alovehen kehitysty. Ku on opastunnuh karjalan kieldy, ei ole vaigei opastua suomen kieldy, gu se kudamiletah on vältämättömiä. 
”Karjal on meijän oma kodialoveh. Tiä paistah kahtekse muamankielekse – ven’akse, kudamua työ kaikin maltatto da suomen kielekse, kudamua minä opastan teile”. Olin toivonuh, ku moine taba duumaija olis kuolluh viimezekse 1960-luvul, a tovennägözesti se eli vie 1990-luvul da eläy ielleh 2010-luvulgi. Minun mieles ei ole Carelia-lehtele hyväkse levittiä mostu ajatteluu. 
En ole aijembahgah ellendännyh rajantagastu kielipoliitiekkua, engo ellendä suomelastugah. Kirjutukses olijat ajatukset suomelazuos da karjalazuos Karjalan tazavallas oldih toven suuri pettymys. 
- Ari Burtsoff

3 kommenttia:

 1. Sehäi on selvy dielo što karjalazien muamankieli on karjal.
  A yhtelläh on äijy karjalazii, kudamat paistah vaiku suomekse libo ven'akse - heidy on daže enimistö tänäpäi.
  Gu karjalazet Karjalan tazavaldas Ven'an Federatsies tahtotah opastuo suomie libo midätahto muudu kieldy, nečegi on hyvä azie, muga kui kielilöin opastumine ainos on.
  No valdivon virguniekoil da ministroil da gaziettoin toimittajil ei ole oigevuttu miärätä eigo ehki sanuo, što kaikkien karjalazien muamankielenny pidäy olla vaiku suomi libo vaiku ven'a. Jesli karjalaine ristikanzu tundou karjalan omakse muamankielekse, hänel pidäy olla oigevus tundie nenga.

  VastaaPoista
 2. Tottu toven diivuičen Carelia-žurnualas olijua A. Mašinan kirjutustu. Hätken aigua häi on ruadanuh toimittajannu da on Karjalan suomelaine, varmah häi tiedäy ku on olemas sežo karjalan kieli.

  VastaaPoista
 3. Carelia-lehden yleislinjaan ilmeisesti kuuluu alentuva tai jopa torjuva suhtautuminen karjalan kieltä kohtaan. Tätä on ennenkin esiintynyt.

  Ote tunnetun kääntäjän ja karjalan kielen puolustajan Zinaida Dubininan kirjoituksesta "Mielet kerähmön iel" (Oma mua nro 21/2009):

  "Tämä Carelia-žurnualu da sen ruadajat oldih ainos meijän rinnal, hyö nähtih, mittumas jygies tilas on karjalan kieli, avvutettihgo hyö meidy? Vai vuotettih, konzu
  voibi ottua labjat kädeh, gu panna meidy muah? Hyö elettih Karjalas, ga karjalazii ei nähty, ei avattu ičele. Hyö hylleksitäh meijän kieldy sikse, gu kielen kauti avavuu rahvahan hengi."

  http://omamua.ru/files/pdf/2009/nro-21_3-06-2009.pdf

  VastaaPoista

Finland? Russia? EU