Humanistisessa tutkimuksessa tapahtuu - Karjalan kieli takaisin!

http://www.uef.fi/fi/filtdk/humanistisessa-tutkimuksessa-tapahtuu

Humanistinen osasto sai vuoden lopulla kaksi merkittävää rahoitusta, jotka liittyvät käännöstieteeseen. Yhteinen tekijä hankkeiden takana on karjalan kielen elvyttäminen.

Karjalan kielelle on käännetty suomen- ja venäjänkielisiä klassikoita sekä lastenkirjoja, kuten Muumeja. Toistaiseksi yhtään nuortenkirjaa ei ole käännetty karjalaksi.
– Usein puhutaan siitä, kuinka tärkeää on uhanalaisten eläinlajien suojelu. Miksei puhuta samoin uhanalaisten kielten suojelusta, kysyy suomen kielen yliopistonlehtori Helka Riionheimo.

Hän korostaa, että kieli ei koskaan ole pelkkä kieli, vaan siihen on taltioitu myös kulttuuria. Kielellistä monimuotoisuutta on syytä suojella.

– Karjalan kielellä on Suomessa historiallista painolastia. Sotien jälkeen karjalaiset evakot pakkosuomalaistettiin, ja heidän puhumansa karjalan kieli häivytettiin. Oli häpeä puhua karjalaa.

Tällä hetkellä karjalan kieli on vakavasti uhanalainen. Riionheimon mukaan tutkijoiden tehtävä on pitää sitä esillä ja nostaa sen arvostusta.

– Nyt puhutaan kunniavelasta, koska suomalaiset itse ovat epäoikeudenmukaisesti ja väkisin kadottaneet karjalan kielen. Meidän on nyt aika toimia konkreettisesti kielen elvyttämiseksi.

Käännöksillä on oma tehtävänsä

Karjalan kielen elvytyksestä tekee mielenkiintoista se, että elvytystyötä tehdään kahdessa maassa.

– Venäjän puolella aktiivisia karjalan puhujia on arvioiden mukaan noin 25 000, kun Suomessa vastaava luku on noin 5 000, kertoo saksan kielen ja kulttuurin apulaisprofessori Leena Kolehmainen.

Hän johtaa toista rahoituksen saaneista projekteista, jonka tavoitteena on tutkia kääntämistä vähemmistö- ja uhanalaisten kielten kontekstissa.

– Yksi tutkimuskysymys on, yritetäänkö kääntämisellä nostaa vähemmistökielen statusta esimerkiksi kääntämällä tietynlaisia kirjoja.

Hankkeessa väitöskirjaansa tekee Riikka Iso-Ahola, joka tutkii kaunokirjallisuuden kääntämistä karjalan kielelle. Kääntämisen ja kielen elvytyksen suhde on uusi tutkimuskohde.

– Käännöksillä näyttää olevan erilaisia tausta-ajatuksia. Käännettyjen klassikoiden tehtävä on nimenomaan nostaa kielen statusta, kun taas käännetyt lastenkirjat opettavat kieltä uudelle sukupolvelle, Iso-Ahola kertoo.

Käännöksiä tehdään vapaaehtoistyönä, eikä toiminta ole kaupallista kustannustoimintaa.

Kääntäminen ammattimaisemmaksi

Toisen suuren rahoituksen saaneen hankkeen päätavoite on tarjota nykyaikaista, yliopistollista kääntäjänkoulutusta karjalan kielen taitajille. Se toteutetaan käännöstieteen ja karjalan kielen oppiaineen välisenä yhteistyönä.

– Toivomme, että voimme hankkeen avulla auttaa uuden karjalan kielen kääntäjäpolven esiin nousemista ja verkostoida karjalan kääntäjiä muiden kielten kääntäjien kanssa, kertoo Riionheimo.

Tärkein toimintamuoto ovat käännösseminaarit, joissa käännöstieteen opettajat pitävät asiantuntijaluentoja ja karjalan kääntäjät saavat jakaa kokemuksiaan kääntämisestä.

– Karjalan kääntäjien taustat ovat tällä hetkellä hyvin kirjavat, eikä heillä välttämättä ole kääntämiseen ammatillisia valmiuksia. Näin meillä on tarkoitus yhtenäistää kääntämistapoja ja luoda kontakteja kielten kääntäjien välille.

Arjen käännökset

Vaikka karjalan kieli nousee väistämättä molemmissa hankkeissa ensisijaisesti esiin, ei Kolehmaisen johtamassa hankkeessa ole tarkoitus rajata tutkimusta pelkkään karjalaan.

– Tutkimme yleisestikin sitä, miten kääntäminen vähemmistö- ja valtakielen välillä tapahtuu arkisissa tilanteissa.

Tarkoituksena on siis selvittää, miten kääntämistä toteutetaan ja hyödynnetään uhanalaisten vähemmistökielten elvytyksessä.

– Vaikka karjalan kielen elvyttämiseen on herätty meillä varsin myöhään, on kaikesta tiedosta ja julkisuudesta elvytystyössä hyötyä.

Lisätietoja

yliopistonlehtori Helka Riionheimo
apulaisprofessori Leena Kolehmainen

Teksti Nina Venhe
Kuvat Varpu HeiskanenMAINOS: KUUTAMO STUDION SARJAKUVIA SAA KARJALAN KIELELLÄ

1 kommentti:

  1. Hyvä dielo što ollah dengua annettu universitietal karjalan kielen tutkindah niškoin.
    On ylen vuažnoi tugie da kannattua tädä kieldy, sikse gu mennyzil aijoil muga äijäl čakattih da pahua luajittih sidä vastah - sežo Suomen virguniekoin tazolpäi (Ven'an valdivo eule ainavo poikkevus).
    Anna karjalan kieli tulis järilleh!

    VastaaPoista

Finland? Russia? EU