karjalaa

"suomekko" - esim. Karjalan suomalainen, ruots. finne
"suomelaine" / "suomehine" - suomalainen, ruots. finländare
"venakko" - esim. Suomen venäläinen, ven. русские, russkiye
"ven'alaine" - venäläinen, ven. россияне rossiyane
"savakko" - savolainen, Savosta lähtenyt ryhmä Inkerissä
"ruoččikko" / "ruočči" - Suomenruotsalainen, myös Svenskfinland:n suomalaisista
        puhutaan ja haukutaan muita suomalaisia - niinkuin karjalaisia haukutaan ryssiksi
        (← ruots. ryss - venäläinen) ja suomenruotsalaisia hurreiksi. (← länsisuom.
        onomatopoeettinen: hur, huru -”kuinka”, ”miten” ja hör du, murteellisesti
        hörru - ”kuules”, ”kuuletko”.)
"ruoččalaine" - ruotsalainen
"inkerikko" / "ižora" - Inkerin inkeriläinen
"inkeriläine" - Inkerin suomalainen
"korlakko" / "korelakko" (← Korela, vanha venäläisnimitys Karjalasta, siirtyi englannin
        kieleen "Karelia:na"  - Ruotsi tunsi Karjalan ihan Karjalana, kunnes nimitykset sekoittu
        keskenään) - itä-karjalainen

- "korĺakkoin kieĺi, ĺinnaz meidä sanotah korĺakaks veńalazet." - Suoj.
- "korĺakku ~ koŕeĺakku ~ koŕelk̀u. myö oĺimm‿itšeks korĺakad, yksis havvoiz voinan aigah." - Säämäj

VERESSANOI:
"karjalkko" - esim. Suomen karjalainen
"amerikko" - intiaani, Amerikan alkuperäiskansa, engl. native american
"amerikkalaine," "janki," "jenki" - amerikkalainen, engl. american
"japonču," "japounielaine," "jepouniilaine (1900-luvvun allus)" (← eng. Japan) -
        japanilainen, jap. 日本人 nihonjin
 "nipponikko," "nipponiilaine" (← jap. 日本 Nippon) - japanilainen, jap. 日本人 nihonjin

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

wall thickness

  thinnest 12 cm,  indoor wall recommendation 20 cm