Karelska jägarkåren

 


"Bataljonen uppsattes 1789 på värvad fot och var då 200 man starkt formerad på 2 kompanier.Kort därefter utökades bataljonen till 400 man formerad på 4 kompanier. År 1802 utökades bataljonen till 600 man, fortfarande formerad på 4 kompanier.Bataljonen var förlagd på den svenska sidan av Karelen eller mer bestämt i östra delen av Kuopio hövdingedöme i socknarna Leibelitz, Taipale och Pielisjärvi i Karelens övre härad samt i socknarna Kesälax, Kides, Tohmajärvi, Pelgjärvi och Ilomantz i Karelens Nedre härad.

1.Livkompaniet eller Tohmajärvi kompani, 150 man 

2.Leibelitz kompani: 150 man

3.Pielis kompani: 150 man

4.Pelgjärvi kompani: 150 man

Bataljonen ingick i Savolaxbrigaden i kriget med Ryssland 1808 - 1809, formerad på 2 fältbataljoner. Återstoden av Kareleska bataljonen upplöstes i Umeå 1809."

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

terralympus