karjal.fi : Karjalan kieli pidäy jälgimäi suaja keräle kielizakonah

http://www.karjal.fi/verkolehti/2018/02/piakirjutus-7-2-2018/

Piäkirjutus 7.2.2018
Karjalan kieli pidäy jälgimäi suaja keräle kielizakonah


Karjalan Kielen Seurah tulou silloi tällöi viestilöi, kudamis diivuijah, mintäh meijän kielen stuatussu ei kohene zakonanluajindas? Suammo sežo ohjavoloi, kudamis kehoitetah lobata kieli konstitutsieh libo ainosgi kielizakonah. ”Ihan helpo hommu”, tovendi eräsgi nevvonandai. Kerron tiettäväine, ku olemmo luadinuh moniluguzii ezityksii oigevusministerstvale kielizakondielos da olemmo pidänyh soviettua konstitutsiikomissienke meijän kielen ližiämizes sežo konstitutsieh, no kai ezitykset on kielletty. Mindäh nenga on mennyh? Vastustandah on olendas omat syyt. Meijän muan ruočinkielizen vähembistön johtajat varatah, ku ruočinkielen stuatussu roih huonombi, ku kielizakon libo konstitutsii avatanneh hos vaiku karjalan kielen ližiämizekse niilöih. Heil on liittolazinnu aigamoine joukko virguniekkoi da suurien puolevehien johtajii. Aivengi erähät heis ollah kerrottu, ku hyö varatah Ruočin reaktsiedu, ku ruočinkielizien stuatussu puuttunus riskah ehki teories. Samat poliitikat ei pietä ni minny sidä, ku Ruočis sadointuhanzien suomelazien dieloh ollah oldu vuozikymmenii ihan hoidamattah da ollah vie tänäpiängi. Meijän kielen vastustajien käytetty perustelu on vähimyölleh nagrettavu, konzu ku tuankaldastu perusteluu käytettänys puaksumbah, parluamentan ruado vaigevus huomattavah.
Kolmen jälgimäzen vuvven aigua tilandeh on yhtelläh vähitellen muuttunuh. Kolme pienembiä puolovehtu: vihandat, huralistoliitto da perussuomelazet ollah otettu karjalan kielen stuatusan kohendamine omassah ohjelmah. Sinizien parluamentujoukko on samal nägökannal. Mennyt vuvven kevätkuul sežo Europan Nevvoston ministrukomissii sanoi oman mielen karjalan kielen puoles. Täs tilandehes Karjalan Kielen Seuran halličus piätti omas kerähmös pakkaskuul ottuakseh ajamah meijän kielen ližiämisty kielizakonah. Ližiä energiedy täh ruadoh ollah annettu elvysohjelman todevutandas suadut elämykset. Erähil paikkukunnil on kohtavuttu välinpitämättömäh karjalan kielen opastandan algamizeh. Eräs virguniekku tovesti dieluo tiedämättäh, ku opastustu pidäy hommata muahmuuttailapsile, ga ei karjalazile lapsile. Tämä tiettäväine sanelou ministerstvoin huonos ohjavos, kudamua ei ole kohendettu meijän seuran pakičuksis huolimattah. On yhtelläh selgiedy, ku hos ohjavuo kohendettasgi, paras keino on kielizakonan muuttamine.
Pertti Lampi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

omurice